Certifikáty    

Činnosti ve výzkumných projektech spojujeme zejména s výzkumem a vývojem textilií s novými funkčními vlastnostmi (funkčních vzorků) založeném na kombinaci řešení cestou výběru materiálového složení, konstrukce a zušlechťovacích postupů (ověřených technologií), rozšíření nabídky pro specifické požadavky uživatelského výboru a trhu a prohloubení konsorciální spolupráce v rámci klastru, zkoušením nových výrobků či prototypů a s obnovou a údržbou zkušebních zařízení.

Aktuálně běžící projekty: