Certifikáty    
Činnosti ve vzdělávacích projektech byly orientovány na témata budoucí spolupráce mezi textilními školami při mobilitách studentů, na propojování textilního oboru s ostatními technickými obory jakou je fyzika, chemie, matematika a elektronika a na podporu zahájení vlastního podnikání formou vzdělávacích nástrojů.
 
TZÚ řešil v roce 2018 pět mezinárodních projektů Erasmus+ jako projektový partner, dva národní projekty jako smluvní řešitel. V projektu inovačního voucheru vystupoval jako výhradní dodavatel služeb. Ve výzkumném projektu vystupuje jako smluvní řešitel, ale podílel se aktivně na stanovení cílů projektů a u klastrů má také podíl na vlastnictví výsledků.

Aktuálně běžící projekty: