Certifikáty    
Č
  • Činnosti ve vzdělávacích projektech byly orientovány na témata budoucí spolupráce mezi textilními školami při mobilitách studentů, na propojování textilního oboru s ostatními technickými obory jakou je fyzika, chemie, matematika a elektronika a na podporu zahájení vlastního podnikání formou vzdělávacích nástrojů.
  • Strategií vzdělávacích projektů je snaha popularizovat textilní obor jako obor velmi úzce spojený se všemi ostatními technickými obory (uplatňování STEM to SMART, SMART to STEM principů) a poukázat úzké propojení s ostatními průmyslovými sektory (nábytkářství, zdravotnictví, stavebnictví, zemědělství, automotive atd.). V roce 2020 byly oba projekty úspěšně dokončeny a prezentovány cílovým skupinám.
  • V roce 2021 bylo zahájeno řešení nového vzdělávacího projektu MODISTO, který je zaměřen na aktuální témata jako je ekodesign a udržitelnost, recyklace, zpracování odpadů, ekologická údržba a jejich využití pro odvětví oděvů a módy.