Certifikáty    
Úvodní strana > Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek

Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek

Na získání orientace v technické dokumentaci k výrobkům. Výrobky souvisí s reklamacemi, proto je třeba získat znalosti, zda je, nebo není reklamace oprávněná

 

Obsah:

  • kvalita vstupních materiálů a jejich objektivní ověření - Přehled a popis základních zkoušek textilních výrobků a jejich průběh
  • orientace v dokumentaci - protokoly o zkouškách vystavované akreditovanou zkušební laboratoří, co obsahuje vystavený protokol (povinné a nepovinné součásti), interpretace výsledků v materiálovém listu
  • příčiny a oprávněnost reklamací z pohledu výrobce a prodejce, ochrana spotřebitele
  • postup zhodnocení kvality vstupních materiálů na základě materiálových listů a protokolů, s postupem řešení zákaznických reklamací

 

Časový rozsah: 6 hodin

Cílová skupina: pracovníci odpovědní za kvalitu výrobků v organizaci, výrobci textilu, konfekce, prodejci textilních výrobků

Cena: 3 250 Kč bez DPH

Přihláška na kurz Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek