Certifikáty    
Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

Nahrazená školení!

Vážení zákazníci, moc se omlouváme ale vzhledem k situaci v současné době jsme nuceni zrušit školení. Vypsali jsme již nové školení, které bude probíhat na podzim.Vpřípadě zájmu o firemní školení online jsme schopni v tomto požadavku vyhovět.Sledujte naše školení na stránkách ZDE.

OPRAVA NORMY ČSN EN 716-1:AC:2020 NÁBYTEK - DĚTSKÉ POSTÝLKY A SKLÁDACÍ POSTÝLKY PRO BYTOVÉ POUŽITÍ - ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

V posledních dnech vyšla česká verze normy ČSN EN 716-1:AC 2020 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky, která obsahuje opravu článku 4.4.8.2 Vzdálenost mezi oporami nohou a vrchní částí bočnic a čel. Více informací na stránkách www.zkusebnanabytku.cz

MOBITEX 2020

Rádi bychom Vás pozvali na veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX, který se uskuteční od 26.2. do 29.2.2019. Více informací ZDE.

Přednáška na téma Bezpečnost dětí na prvním místě na veletrhu Pro Dítě 2020!

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma Bezpečnost dětí na prvním místě, která se koná 6.3.2020 od 9:45 v pavilonu V.Více informací se dozvíte ZDE.

Pozvánka na 1. školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. a TZÚ, s. p.

Zveme Vás na 1. školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. a TZÚ, s. p.Kdy: 16. dubna 2020, začátek v 10.00 hod., ukončení do 15.00 hod.

Češi už neslyší hlavně na cenu, důležitý je i komfort při nošení a údržba oděvů

Rozsáhlý průzkum spotřebitelského chování byl realizován v sedmi zemích EU v druhé polovině roku 2019, na veletrzích módy o výsledcích informovala přednáška Ladislavy Zaklové ze sdružení Sotex Ginetex.Pro módní průmysl je potěšující zprávou, že neklesá četnost nákupů. V Česku i v celé EU si 97 % spotřebitelů koupí minimálně jeden textilní produkt za půl roku, většina však nakupuje daleko častěji a 6 % Čechů (nebo spíše Češek) dokonce minimálně jednou týdně. Nejdůležitějšími kritérii nákupu jsou komfort, cena a vzhled, zato jen minimálně se spotřebitelé rozhodují podle země původu, značky nebo trendů. Ve srovnání se stejným průzkumem realizovaným v roce 2017 je dnes pro Čechy nejdůležitějším kritériem komfort, zatímco tehdy první cena se propadla až na třetí místo.Celý článek naleznete ZDE.

Nová facebooková stránka Asociace textilního-oděvního kožedělného-průmyslu – „Koronavirus ATOK“

dovolujeme si Vás upozornit na novou facebookovou stránku Asociace textilního-oděvního kožedělného-průmyslu (ATOK - www.atok.cz) – „Koronavirus ATOK“, kterou naleznete na adrese www.facebook.com/KoronavirusATOK.

TZÚ i v době karantény nezastavilo svůj provoz!

Interclean 2019

Dne 3. října 2019 se koná mezinárodní konference Interclean. I my se s radostí zúčastníme!Více informací se dozvíte ZDE.

STYL - 55. mezinárodní veletrh módy

Ve dnech 22-24.2.2020 nás najdete v pavilonu P na stánku E12.Těšíme se na Vás!

Nová prezidentka Asociace prádelen a čistíren

Gtatulujeme paní Janě Puškáčové z firmy Elis k nové funkci prezidentky Asociace prádelen a čistíren.Více informací se dozvíte v TZ_Jana_Puškáčová_prezidentkou_APaČ.pdf.

PF 2020

Přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů.

Omezení provozu TZU

Vážení zákazníci, přátelé,dovolujeme si oznámit, že v současné době máme z důvodu stěhování omezený provoz! Prosím, domluvte si nejdříve veškeré testování telefonicky s vedoucím laboratoře!Děkujeme za pochopení. Tým TZU

Plastová brčka končí, co je nahradí?

Ve spolupráci s iDnes.cz jsme testovali 10 jednorázových výrobků z papíru, slámy a sušeného těsta. Pokud vás zajímají výsledky testu, více se dozvíte v článku iDNES.cz ZDE.

Tisková zpráva: Etikety o údržbě na oblečení jsou pro Evropany důležité

GINETEX zveřejňuje výstupy Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2019:

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na bezpečnost klasických a cestovních postýlek a dětských nosičů.

Alarmující zjištění je, že v ČR NEVYHOVĚL ANI JEDEN Z TESTOVANÝCH VÝROBKŮ. A přitom je to tak jednoduché, stačí aby výrobci nechávali otestovat výrobky dle platných norem. Rádi Vám v tom pomůžeme, dětské nosičky i postýlky se u nás testují.Ověřte si kvalitu výrobků, které prodáváte a my Vám v tom pomůžeme!Celkové výsledky testů všech dozorových orgánů zapojených do akce ukázaly, že pouze 13 ze 107 zkoumaných výrobků je plně v souladu s požadovanými normami. Česká strana zastoupená ČOI zjistila neshody u 10 výrobků. Celkem bylo pro tuto akci odebráno 8 modelů dětských nosičů (z toho 2 rámové) a 2 modely dětských postýlek (jedna klasická a jedna cestovní).

Mezinárodní kongres Steril, XV. výroční konference České společnosti pro sterilizaci

Ve dnech 22. a 23. října jsme se zúčastnili mezinárodního kongresu Steril, XV. Výroční konference České společnosti pro sterilizaci.

Pozvánka na prodejní akci!

Chtěli bychom Vás informovat o prodejní akci českých výrobců textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, domácích potřeb a potravin, která se uskuteční ve středu 13. listopadu 2019 od 11 do 17 hodin ve velké jednací místnosti ve 3. patře budovy SČMVD. Do této akce se zapojí 17 výrobních družstev. Všichni zájemci jsou vítáni. Využijte této příležitosti a přijďte si zakoupit kvalitní výrobky od českých výrobců. Pozvánka s podrobnými nabídkami se nachází ZDE.

51. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE TEXCHEM

Ve dnech 17.- 18.10. jsme se zúčastnili koloristické konference TEXCHEM v Pardubicích. Konference byla určena pro širokou odbornou veřejnost z řad textiláků a chemiků. 

Seminář Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek

Cílem semináře je získání orientace v technické dokumentaci k výrobkům. Výrobky souvisí s reklamacemi, proto je třeba získat znalosti, zda je, nebo není reklamace oprávněná.

1. Mezinárodní konference čalouníků, dekoratérů a truhlářů a 22. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

Ve dnech 14. a 15. 10. 2019 se v Brně konala odborná konference. Týkala se všech nábytkářů, čalouníků, tak poprvé i truhlářů, dodavatelů, pedagogů, studentů a žáků odborných škol.Součástí konference byla také přednáška zástupce České obchodní inspekce týkající se ochrany spotřebitele.

Registrujte se na Matchmaking meeting ve Stockholmu

Registrujte se na Matchmaking meeting ve Stockholmu

Interclean 2019

Dne 3.10.2019 jsme měli tu čest se zúčastnit mezinárodní konference Interclean, kterou pořádala Asociace prádelen a čistíren ČR.

TEXTILE 2030 - Mission to Japan

Ve dnech 4 - 7. září tohoto roku jsme se měli možnost zúčastnit mezinárodní obchodní mise do Japonska, jejíž součástí bylo také dvoudenní odborné symposium zaměřené na smart textilie - Comfort and Smart Textile International Symposium 2019 in Nara. Během prvních dvou dnů jsme navštívili 7 výrobních firem a byla také zorganizována B2B jednání na kterých jsme měli možnost navázat bližší spolupráci s japonskými partnery. Mise byla zaměřena na posílení evropsko-japonských vztahů s cílem další spolupráce v textilním odvětví v oblasti inovací, výzkumu i obchodu.

Call for project ideas - Výzva k podání návrhů společných projektových záměrů se švédskými textilními firmami

Blíží se 1. Mezinárodní setkání textilních firem, které se bude konat 13. listopadu 2019 ve Stockholmu. Více informací se dozvíte ZDE.