Certifikáty    
Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

MINIGOLF TZÚ

Na konci června se naši zaměstnanci rozhodli uspořádat turnaj v minigolfu a strávit příjemné pozdní odpoledne sportem.Soutěžilo se o pohár pro vítězné družstvo a o pohár pro jednotlivce. Vzhledem k nepříznivému počasí na závěr došlo k předávání cen další den v TZÚ u naší mapy světa.

Setkání klastru CLUTEX v TZÚ

Dne 29. 7. 2020 jsme v TZÚ měli tu čest přivítat manažerku klastru CLUTEX na první návštěvě u nás po přestěhování.

STYL - 56. mezinárodní veletrh módy a obuvi

Ve dnech 22.-24.8. 2020 se na Vás těšíme na veletrhu STYL na BVV. Najdete nás na stánku č. C03 v pavilonu P. Na viděnou v Brně!

Veletrh technických textilií a netkaných textilií HIGHTEX 2020 a Mezinárodní výstava textilních strojů ITM 2020

Veletrh technických textilií a netkaných textilií HIGHTEX 2020 a Mezinárodní výstava textilních strojů ITM 2020, které se měly konat ve dnech 14. – 18. Července 2020 z důvodu propuknutí viru Covid-19 (Corona virus) přesouvají na 22. – 26. Června 2021. HIGHTEX a ITM 2021 se budou konat v Istanbulském veletržním kongresovém a kongresovém centru Tüyap a budou uspořádány ve spolupráci s Tüyap Tüm Fuarcılık INC. s TEMSADem.

Testování dětských nosítek

Víte, že pro vás testujeme i dětská nosítka?

Dobré ráno na ČT2!

Dne 5. 5. 2020 jste mohli vidět pana ředitele RNDr. Pavla Malčíka v pořadu Dobré ráno na ČT2.

Víte, jak správně udžovat ústenku?

Použitou ústenku skladujte v uzavřené nádobě. Ústenku perte na minimálně 60°C, kdy dochází ke zničení většiny nebezpečných virů, pokud je to možné, zvolte i vyšší teplotu, ideálně 95 °C a perte při této teplotě alespoň 30 minut. Po vyprání ústenku sušte ideálně na vzduchu (může to být venku, nebo i v místnosti). Po usušení ústenku přežehlete žehličkou na co nejvyšší teplotu a za použití napařování (nastavení žehličky na 3 puntíky). Ústenku vyměňujte ideálně po čtyřech hodinách používání. Manipulujte s ní čistýma rukama. Roušku si nasazujte anebo sundávejte pomocí gumiček nebo šňůrek, ne za látkovou část. Zdroj: www.sotex.cz

1. školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. a TZÚ, s. p. bylo přesunuto!

Zveme Vás na 1. školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. a TZÚ, s. p., které se přesouvá na 24. září 2020.Kdy: 24. září 2020, začátek v 10.00 hod., ukončení do 15.00 hod.

SOTEX sídlí nově na Cejlu 12 v areálu TZÚ, s.p.

SOTEX sídlí nově na Cejlu 12 v areálu TZÚ, s.p.

AAAO v dobré společnosti!

6. května 2020 vychází časopis ELEKTRO 4-5 - najdete zde i rozhovory s osobnostmi v článku Český průmysl a inovace v roce 2020. Rozhovor s prezidentem AAAO panem RNDr. Pavlem Malčíkem je uveřejněn ZDE.Zdroj: AAAO (Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.)

Ochranné prostředky - zkoušení a certifikace

Tabulka výrobků zasluhuje v některých položkách vysvětlení. Je třeba nejdříve vysvětlit si pojmy roušky a obleky/pláště. Musím upozornit na to, že roušky jsou v odborné terminologii textilie, kterými se přikrývá operační pole (viz. níže oděvy) To, čemu se obecně říká rouška je ochranný zdravotnický prostředek třídy 1, který se správně jmenuje zdravotnická obličejová maska. Nosí jí personál při operačních zákrocích a je určena pro ochranu pacientů před zplodinami dýchání a personál před postříkáním tělními tekutinami. Masky ale nejsou určeny pro osobní ochranu personálu. Většinou jsou to jednorázové výrobky, nepočítá se s údržbou ani desinfekcí. Jsou na ně stanoveny požadavky v ČSN EN 14683 a výrobce musí být registrován jako dodavatel zdravotnických prostředků. V ČR nemá všechny zkoušky nikdo zavedeny, pracuje na tom Textilní zkušební ústav. V EU je akreditována jedna zkušebna v Belgii a v Německu a Rakousku jsou po jedné v procesu akreditace. Dodací lhůty – někdy na podzim. Tomu, co se dnes běžně nosí říkejme pro jednoduchost ústenky. Pro ně nejsou stanoveny žádné požadavky a nerozlišuje se ani prostředí do kterého jsou určeny. Většinou se počítá s opakovaným použitím, a tedy s údržbou spojenou s desinfekcí. Měly by být zdravotně nezávadné a pro jistotu opatřeny symboly údržby. Objevují se textilní ústenky s možností vkládání filtru, u kterého výrobce deklaruje specifické/vysoké filtrační schopnosti. Pro deklaraci by měl mít výrobce k dispozici věrohodné doklady (certifikáty/protokoly), aby dozoru nad trhem dokladoval, že nejde o nekalou obchodní praktiku. Totéž se týká i vlastních textilních materiálů, pokud slibují antibakteriální či jiné vlastnosti, které nejsou na textilu obvyklé. Ústenky nejsou primárně určeny do zdravotnických zařízení, zejména by to mělo být např. v ústavech sociálních služeb a místech s vyšší koncentrací lidí. Zkoušet je možno v Textilním zkušebním ústavu – dodací lhůty cca měsíc. Respirátory a polomasky jsou osobní ochranné prostředky pro ochranu dýchacích cest. Nosí je pracovníci, kteří se pohybují v nějak kontaminovaném prostředí. Nyní již obecně populární označení FFP 1, 2 nebo 3 vypovídá o tom, jak dokonalé jsou filtry, přes které se nositel respirátoru nadechuje a jak dokonale těsní maska k obličeji. Požadavky jsou stanoveny v ČSN EN 149. Některé respirátory se dají desinfikovat a používat opakovaně. V ČR se zkouší ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, který je zahlcen prací – dodací lhůty někdy na podzim Položky „Obleky a Pláště“ interpretuji jako textilní vybavení pro operační sály. Odpovídá tomu nejvíce ČSN EN 13795-1 Operační oděvy a roušky – Požadavky a zkušební metody. Část 1 Chirurgické roušky a pláště. Nyní se jedná o ty roušky, kterými se přikrývá operační pole. Jde o ochranu personálu při operaci. Materiály mohou být jak jednorázové, tak pro opakované použití. Zkoušky má akreditovány Textilní zkušební ústav – dodací lhůty cca měsíc. Ochranných oděvů pro různé nebezpečné látky, kapalné chemikálie, polétavé částice v aerosolu apod. je několik druhů rozdělených podle třídy nebezpečí. Je tedy třeba vědět o jaké riziko se jedná a že ochranné oděvy spadají do působnosti Nařízení 2016/425 EU. Pak je vhodné hledat oznámené osoby s autorizací podle výše uvedeného Nařízení a pro požadovaný druh ochrany. Předpokládám, že pro aktuální stav by bylo vhodné použít ochranné oděvy proti infekčním agens podle ČSN EN 14126. Zkouší podle ní Textilní zkušební ústav – dodací lhůta cca měsíc. RNDr. Pavel Malčík Textilní zkušební ústav, s.p.

Jsme si blíž nejen oborově ale i fyzicky! Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů byl přestěhován do nových prostor.

Rádi bychom Vás informovali, že Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů byl přestěhován do nových prostor na ulici Cejl 12, budova D, 602 00  Brno.

REVIZE NORMY ČSN EN 14988 DĚTSKÉ VYSOKÉ ŽIDLE – BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY

Revidovaná norma nahrazuje EN 14988-1:2006+A1:2012 a EN 14988-2:2006+A1:2012.

On-line vzdělávání

On-line vzdělávání

Jsme si blíž nejen oborově ale i fyzicky!

Rádi bychom Vás informovali, že kancelář KČN (Klastr českých nábytkářů) byla přestěhována do nových prostor na ulici Cejl 12, budova D, 602 00 Brno.

Nahrazená školení!

Vážení zákazníci, moc se omlouváme ale vzhledem k situaci v současné době jsme nuceni zrušit školení. Vypsali jsme již nové školení, které bude probíhat na podzim.Vpřípadě zájmu o firemní školení online jsme schopni v tomto požadavku vyhovět.Sledujte naše školení na stránkách ZDE.

OPRAVA NORMY ČSN EN 716-1:AC:2020 NÁBYTEK - DĚTSKÉ POSTÝLKY A SKLÁDACÍ POSTÝLKY PRO BYTOVÉ POUŽITÍ - ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

V posledních dnech vyšla česká verze normy ČSN EN 716-1:AC 2020 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky, která obsahuje opravu článku 4.4.8.2 Vzdálenost mezi oporami nohou a vrchní částí bočnic a čel. Více informací na stránkách www.zkusebnanabytku.cz

MOBITEX 2020

Rádi bychom Vás pozvali na veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX, který se uskuteční od 26.2. do 29.2.2019. Více informací ZDE.

Přednáška na téma Bezpečnost dětí na prvním místě na veletrhu Pro Dítě 2020!

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma Bezpečnost dětí na prvním místě, která se koná 6.3.2020 od 9:45 v pavilonu V.Více informací se dozvíte ZDE.

Pozvánka na 1. školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. a TZÚ, s. p.

Zveme Vás na 1. školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. a TZÚ, s. p.Kdy: 16. dubna 2020, začátek v 10.00 hod., ukončení do 15.00 hod.

Češi už neslyší hlavně na cenu, důležitý je i komfort při nošení a údržba oděvů

Rozsáhlý průzkum spotřebitelského chování byl realizován v sedmi zemích EU v druhé polovině roku 2019, na veletrzích módy o výsledcích informovala přednáška Ladislavy Zaklové ze sdružení Sotex Ginetex.Pro módní průmysl je potěšující zprávou, že neklesá četnost nákupů. V Česku i v celé EU si 97 % spotřebitelů koupí minimálně jeden textilní produkt za půl roku, většina však nakupuje daleko častěji a 6 % Čechů (nebo spíše Češek) dokonce minimálně jednou týdně. Nejdůležitějšími kritérii nákupu jsou komfort, cena a vzhled, zato jen minimálně se spotřebitelé rozhodují podle země původu, značky nebo trendů. Ve srovnání se stejným průzkumem realizovaným v roce 2017 je dnes pro Čechy nejdůležitějším kritériem komfort, zatímco tehdy první cena se propadla až na třetí místo.Celý článek naleznete ZDE.

Nová facebooková stránka Asociace textilního-oděvního kožedělného-průmyslu – „Koronavirus ATOK“

dovolujeme si Vás upozornit na novou facebookovou stránku Asociace textilního-oděvního kožedělného-průmyslu (ATOK - www.atok.cz) – „Koronavirus ATOK“, kterou naleznete na adrese www.facebook.com/KoronavirusATOK.

TZÚ i v době karantény nezastavilo svůj provoz!

Interclean 2019

Dne 3. října 2019 se koná mezinárodní konference Interclean. I my se s radostí zúčastníme!Více informací se dozvíte ZDE.

STYL - 55. mezinárodní veletrh módy

Ve dnech 22-24.2.2020 nás najdete v pavilonu P na stánku E12.Těšíme se na Vás!