Certifikáty    
> Informace > aktuálně

aktuálně

Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

Nová prezidentka Asociace prádelen a čistíren

Gtatulujeme paní Janě Puškáčové z firmy Elis k nové funkci prezidentky Asociace prádelen a čistíren.Více informací se dozvíte v TZ_Jana_Puškáčová_prezidentkou_APaČ.pdf.

PF 2020

Přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů.

Omezení provozu TZU

Vážení zákazníci, přátelé,dovolujeme si oznámit, že v současné době máme z důvodu stěhování omezený provoz! Prosím, domluvte si nejdříve veškeré testování telefonicky s vedoucím laboratoře!Děkujeme za pochopení. Tým TZU

Plastová brčka končí, co je nahradí?

Ve spolupráci s iDnes.cz jsme testovali 10 jednorázových výrobků z papíru, slámy a sušeného těsta. Pokud vás zajímají výsledky testu, více se dozvíte v článku iDNES.cz ZDE.

Tisková zpráva: Etikety o údržbě na oblečení jsou pro Evropany důležité

GINETEX zveřejňuje výstupy Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2019:

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na bezpečnost klasických a cestovních postýlek a dětských nosičů.

Alarmující zjištění je, že v ČR NEVYHOVĚL ANI JEDEN Z TESTOVANÝCH VÝROBKŮ. A přitom je to tak jednoduché, stačí aby výrobci nechávali otestovat výrobky dle platných norem. Rádi Vám v tom pomůžeme, dětské nosičky i postýlky se u nás testují.Ověřte si kvalitu výrobků, které prodáváte a my Vám v tom pomůžeme!Celkové výsledky testů všech dozorových orgánů zapojených do akce ukázaly, že pouze 13 ze 107 zkoumaných výrobků je plně v souladu s požadovanými normami. Česká strana zastoupená ČOI zjistila neshody u 10 výrobků. Celkem bylo pro tuto akci odebráno 8 modelů dětských nosičů (z toho 2 rámové) a 2 modely dětských postýlek (jedna klasická a jedna cestovní).

Mezinárodní kongres Steril, XV. výroční konference České společnosti pro sterilizaci

Ve dnech 22. a 23. října jsme se zúčastnili mezinárodního kongresu Steril, XV. Výroční konference České společnosti pro sterilizaci.

Pozvánka na prodejní akci!

Chtěli bychom Vás informovat o prodejní akci českých výrobců textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, domácích potřeb a potravin, která se uskuteční ve středu 13. listopadu 2019 od 11 do 17 hodin ve velké jednací místnosti ve 3. patře budovy SČMVD. Do této akce se zapojí 17 výrobních družstev. Všichni zájemci jsou vítáni. Využijte této příležitosti a přijďte si zakoupit kvalitní výrobky od českých výrobců. Pozvánka s podrobnými nabídkami se nachází ZDE.

51. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE TEXCHEM

Ve dnech 17.- 18.10. jsme se zúčastnili koloristické konference TEXCHEM v Pardubicích. Konference byla určena pro širokou odbornou veřejnost z řad textiláků a chemiků. 

Seminář Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek

Cílem semináře je získání orientace v technické dokumentaci k výrobkům. Výrobky souvisí s reklamacemi, proto je třeba získat znalosti, zda je, nebo není reklamace oprávněná.

1. Mezinárodní konference čalouníků, dekoratérů a truhlářů a 22. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

Ve dnech 14. a 15. 10. 2019 se v Brně konala odborná konference. Týkala se všech nábytkářů, čalouníků, tak poprvé i truhlářů, dodavatelů, pedagogů, studentů a žáků odborných škol.Součástí konference byla také přednáška zástupce České obchodní inspekce týkající se ochrany spotřebitele.

Registrujte se na Matchmaking meeting ve Stockholmu

Registrujte se na Matchmaking meeting ve Stockholmu

Interclean 2019

Dne 3.10.2019 jsme měli tu čest se zúčastnit mezinárodní konference Interclean, kterou pořádala Asociace prádelen a čistíren ČR.

TEXTILE 2030 - Mission to Japan

Ve dnech 4 - 7. září tohoto roku jsme se měli možnost zúčastnit mezinárodní obchodní mise do Japonska, jejíž součástí bylo také dvoudenní odborné symposium zaměřené na smart textilie - Comfort and Smart Textile International Symposium 2019 in Nara. Během prvních dvou dnů jsme navštívili 7 výrobních firem a byla také zorganizována B2B jednání na kterých jsme měli možnost navázat bližší spolupráci s japonskými partnery. Mise byla zaměřena na posílení evropsko-japonských vztahů s cílem další spolupráce v textilním odvětví v oblasti inovací, výzkumu i obchodu.

Call for project ideas - Výzva k podání návrhů společných projektových záměrů se švédskými textilními firmami

Blíží se 1. Mezinárodní setkání textilních firem, které se bude konat 13. listopadu 2019 ve Stockholmu. Více informací se dozvíte ZDE.

Interclean 2019

Dne 3. října 2019 se koná mezinárodní konference Interclean. I my se s radostí zúčastníme!Více informací se dozvíte ZDE.

TEX4IM - 1. mezinárodní setkání firem z textilního a oděvního průmyslu

Zveme Vás na mezinárodní setkání firem z textilního a oděvního průmyslu, které se bude konat ve Stockholmu dne 13.11.2019. Seminář a workshop o výzvách v oblasti urdžitelných materiálů, chemie a recyklace je pro Vás příležitostí setkat se zejména se švédskými obchodními partnery, poznat nový trh a navázat nové kontakty.Více infotmací se dozvíte ZDE.

TZÚ člen Asociace českých nábytkářů

V červenci jsme se stali členy Asociace českých nábytkářů. Těšíme se na spolupráci!

Jednání komise CEN/TC 207/WG2

Dne 5. a 6. června 2019 jsme se zúčastnili jednání komise CEN/TC 207/WG2 v Paříži. Nosným tématem setkání expertů byly revize norem a požadavky na dětský nábytek. 

Odborná konference CLEANEXPO 2019

Ve dnech 28. a 29. května 2019 se uskutečnila v Banské Bystrici na Slovensku odborná konference s přednáškami CLEANEXPO 2019.

Seminář Manažer kvality QMS

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Manažer kvality QMS. Cílem semináře je seznámení účastníků s požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2016, stanovené postu přechodu na nové vydání normy, stanovení kontextu organizace a možných rizik, procesů a vazeb mezi nimi, a praktické uplatňování poznatků při zavádění a uplatňování systému. 

Veletrh technických textilií Techtextil 2019

Ve dnech 14.-17. května jsme Vás mohli přivítat na společném stánku členů klastru CLUTEX, na mezinárodním veletrhu Techtextil 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem.Děkujeme všem, kteří za námi přišli a s kterými jsme se mohli setkat na jejich stánku.

XXVI. ročník mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Dne 17.4.2019 jsme se zúčastnili mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny SNEH, na které jsme přednesli téma neobvyklých rizik spojených s využitím textilu ve zdravotnictví. V bloku zaměřeném na procesy sterilizace a kontroly poukázali pracovníci mikrobiologického oddělení TZÚ na problematická místa při údržbě neobvyklých typů zdravotnického prádla, zejména na novorozeneckých odděleních.

Seminář

Srdečně Vás zveme na Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky.Seminář je zaměřen na výrobky textilního charakteru (oděvy a pomůcky) a v jeho průběhu se budete věnovat všem možných aspektům kvality a bezpečnosti těchto sofistikovaných produktů.

TEXTILE 2030 - Mission to Israel

Ve dnech 24-28. března letošního roku jsme se zúčastnili mezinárodní obchodní mise do Izraele, organizované francouzským klastrem Techtera, během které jsme navštívili celkem 13 institucí (univerzit, výrobců, dodavatelů technologií atd.). Mise byla zaměřena na posílení evropsko-izraelských vztahů s cílem další spolupráce v textilním odvětví v oblasti inovací, výzkumu i obchodu. Během mise bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Izraelskou asociací výrobců textilu a uskupením Evropských klastrů EU-Textile 2030 s cílem podpořit budoucí spolupráci.