Certifikáty    

PÉČE O TEXTIL: ZÁJEM O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE NYNÍ V CENTRU ZÁJMU EVROPANŮ

GINETEX, mezinárodní asociace pro značení symboly ošetřování na textilu, zveřejňuje výsledky třetího  Evropského průzkumu “Symboly údržby a Evropané”, realizovaný agenturou IPSOS v roce 2021. Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.Výsledky třetího Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2021:

Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky

Srdečně Vás zveme na Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky.Seminář je zaměřen na výrobky textilního charakteru (oděvy a pomůcky) a v jeho průběhu se budete věnovat všem možných aspektům kvality a bezpečnosti těchto sofistikovaných produktů. Termín kurzu: 24.6.2021 Časový rozsah: 1 den (9:00-15:00) Místo konání: školící centrum TZÚ, Cejl 12, Brno 602 00 Cena: 3250,-Kč + DPH (součástí ceny je občerstvení, materiály v tištěné podobě a osvědčení o absolvování školení) Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ, z.s. mají na semináře slevu 500 Kč.Více informací se dozvíte ZDE.

Zkouška na dotržení na Elmendorfu dle ČSN EN ISO 13937-1

K dnešnímu dni máme zavedenou zkoušku na dotržení na Elmendorfu dle ČSN EN ISO 13937-1. Správnost výsledků jsme si ověřili na vzorcích, které jsme testovali v rámci kruhového testu s dalšími akreditovanými laboratořemi.

Seminář Interní auditor EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001: 2019

Srdečně Vás zveme na seminář Interní auditor EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001: 2019Cílem semináře je připravit interní auditory organizací se systémem managementu hospodaření s energií – požadavky s návodem k použití podle normy ISO 50001: 2019. Termín kurzu: 19.5.2021 Časový rozsah: 1 den (9:00-15:00) Místo konání: školící centrum TZÚ, Cejl 12, Brno 602 00 Cena: 3250,-Kč + DPH (součástí ceny je občerstvení, materiály v tištěné podobě a osvědčení o absolvování školení) Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ, z.s. mají na semináře slevu 500 Kč.Více informací se dozvíte ZDE.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ STANDARDIZAČNÍ SKUPINY PRO NÁBYTEK CEN A ISO

V rámci pravidelných činností evropských (CEN) a mezinárodních (ISO) normalizačních výborů pro nábytek se blíží dvě důležitá zasedaní pro tento obor. Jedná se o tzv. plenární zasedání CEN/TC 207, které se bude konat 1. června a  plenární zasedání ISO/TC 136, které proběhne o měsíc dříve a to již 6. května. V rámci plenárního zasedání všechny pracovní skupiny (WG) podávají zprávy o činnosti prováděné v průběhu uplynulého roku a jsou přijímána důležitá rozhodnutí o organizaci a účelu technické komise. Na úrovni evropské standardizace je CEN/TC 207 Nábytek v současné době strukturován do 9 pracovních skupin (WG) s těmito oblastmi použití: WG 1 - Požadavky na domácí nábytek WG 2 - Požadavky na nábytek pro děti a školky WG 3 - Kancelářský nábytek WG 4 - Požadavky na venkovní nábytek WG 5 - Požadavky na nábytek jiný než domácí WG 6 - Požadavky na vzdělávací nábytek WG 7 - Požadavky a zkušební metody pro povrchy nábytku WG 8 - Požadavky a zkušební metody pro hardware pro nábytek WG 9 - Zkušební metody Na mezinárodní úrovni v rámci ISO/TC 136 je členění následující: WG 1 - Zkušební metody pro sedadla WG 2 - Pracovní skupina 2 - Zkušební metody pro tabulky WG 3 - Zkušební metody pro skladování nábytku WG 4 - Zkušební metody pro postele WG 5 - Rozměry kuchyňského nábytku WG 6 - Zkušební metody pro dětský nábytek WG 7 - Zkušební metody pro matrace WG 8 - Zkušební metody pro povrchy nábytku WG 9 - Zkušební metody pro hardware pro nábytek. V obou technických komisích má Česká republika svého zástupce, kterým je Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D. Tento zástupce hájí naše zájmy a zajišťuje přenos informací na úrovní technických požadavků na nábytek v rámci národní TNK 150 Nábytek. V rámci CEN/TC 207 je očekáváno vytvoření  WG 10, která se bude zabývat požadavky a nástroji pro oběhové hospodářství a bude pracovat na otázkách, jako je demontáž, renovace a opravitelnost nábytku, tak aby poskytla podporu společnosti při přechodu z lineární logiky designu na oběhovou.

ČSN EN 14683+AC (BFE) - Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení

Výrobcům či dodavatelům zdravotnických prostředků i obličejových roušek pro veřejnost nově nabízíme testování bakteriální filtrační účinnosti obličejových roušek dle ČSN EN 14683+AC (BFE).Obličejové roušky jsou testovány na efektivitu záchytu částic bakterie kmene Staphylococcus aureus.  Vedle testování BFE zkoušíme i další testy obličejových roušek dle ČSN EN 14683+AC – stanovení prodýchatelnosti a mikrobiologické čistoty (bioburden). Více informací naleznete ZDE.

Podcast k projektu fandíme řemeslu: Čalouník i truhlář musí znát lidské tělo

Co se v podcastu dozvíte:

Seminář Interní auditor QMS/ EMS dle normy ISO 9001 a ISO 19011

Cílem kurzu je připravit interní auditory organizací se systémem managementu kvality dle ISO 9001/ ISO 14001.

TEX4IM – závěrečná on-line konference projektu

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu TEX4IM, která se bude konat formou přednášek a webinářů tématicky zaměřených na možnosti cirkulární ekonomie a digitální transformace v textilním průmyslu.

Nabídka on-line seminářů na jaro 2021!

Vzhledem k aktuální situaci a vládním opatřením, budou školení probíhat online na platformě WEBEX. (Po přihlášení na seminář Vám zašleme odkaz a není nutné nic instalovat).Všechny aktuálně nabízené semináře naleznete ZDE.

Mám správný respirátor? S výběrem spotřebitelům pomůže nový leták ÚNMZ

Jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, připravil pro spotřebitele Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Leták navazuje na poptávku a na nedávno vydanou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“, kterou uvítali nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb, města, obce i další subjekty.Jednostránkový materiál má za cíl srozumitelně provést širokou veřejnost nákupem respirátorů tak, aby si spotřebitelé pořizovali funkční a bezpečné výrobky chránící dýchací cesty. Vždy samozřejmě s potřebnou evropskou certifikací, která potřebnou kvalitu a účinnost potvrzuje.Informační leták je ke stažení ZDE.Zdroj:ÚNMZ

České technické normy pomáhájí v době pandemie

Co je třeba splňovat při uvádění roušek a respirátorů na trh? Poradí průvodce!

Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu přijala materiál, který provádí základy regulace obličejových masek, tedy roušek a respirátorů. Dokument chce usnadnit především výrobcům a zadavatelům veřejných zakázek orientaci v platných pravidlech.

TNI CWA 17553 Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání

Upozorňujeme Vás na vydanou TNI CWA 17553: Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání, kterou naleznete na webových stránkách České agentury pro standardizaci.Obličejová rouška pro veřejnost podle TNI CWA 17553 není předmětem povinného zkoušení a posuzování oznámenými subjekty (notifikovanými osobami). Provedení zkoušek, posouzení výrobku a kontrolu postupů výroby dle požadavků TNI CWA 17553 provádí sám výrobce. Výrobce může požádat externí zkušební laboratoř o provedení zkoušek a ověření požadovaného provedení. Obličejová rouška pro veřejnost specifikovaná v tomto dokumentu není zdravotnickým prostředkem ve smyslu směrnice 93/42/EHS nebo nařízení EU/2017/745 ani osobním ochranným prostředkem ve smyslu nařízení EU/2016/425 a proto k obličejové roušce pro veřejnost, nesmí výrobce připojit označení CE.

Veletrh ProDítě se letos neuskuteční

S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace je letošní ročník veletrhu ProDítě ZRUŠEN. Veletrh byl naplánován na 4.–7. 3. 2021. Více informací se dozvíte ZDE.

Veletrh Styl zrušen!

Vážení přátelé,vzhledem k vládním opatřením byl letošní únorový veletrh Styl zrušen.Budeme se těšit na viděnou v létě v termínu 21.-23. 8. 2021.

Zkoušejte o 75 % levněji!

Máme pro Vás řešení! Využijte služeb akreditované zkušební laboratoře acertifikačního oddělení o 75 % levněji! Využijte INOVAČNÍ VOUCHERY, které Vámumožní ověřit si kvalitu výrobků testováním.Rádi Vám pomůžeme s přípravou inovačního voucheru, aby Vás administrativní krokynezahltily a Vy se mohli věnovat vývoji produktů. Na inovaci výrobku můžete využítpodporu v hodnotě 58 824 Kč až 499 000 Kč.Více informací naleznete ZDE.

Závazné normy budou k dispozici zdarma!

V září 2020 schválila Sněmovna novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, která veřejnosti zajistí bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal president.

STYL a KABO - Změna termínu!

Pro všechny zájemce o únorový STYL. Došlo k přesunutí termínu a zkrácení pouze na dva víkendové dny 27.-28.2.2021. Pro více info sledujte https://www.bvv.cz/styl-kabo/profil-styl/

Máte problém s parkováním v centru Brna? Zavolejte nám!

Máte problém s parkováním v centru Brna? Zavolejte nám! Tel. číslo: 543 426 715Více informací se dozvíte ZDE

Roušky a šíření disperze kapek z dýchacích cest

Roušky a šíření disperze kapek z dýchacích cest

Testování roušek

Není rouška jako rouška. Na kvalitu a parametry ochranných pomůcek si posvítila Česká obchodní inspekce. V laboratořích kontrolují antibakteriální účinky, přítomnost nanovláken i prodyšnost vzduchu. Testy prošly už stovky produktů.

PF 2021

Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Od 23.12. máme celozávodní dovolenou a v plné síle se na Vás budeme těšit opět 4.1.2021!

REVIZE NORMY ČSN 91 0220 NÁBYTEK SEDACÍ A LEHACÍ – BEZPEČNOST, PROVEDENÍ A ZKUŠEBNÍ METODY

Centrum technické normalizace pro nábytek s polečně s Cechem čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s kompletně přepracovali původní normu ČSN  91 0220 Nábytek sedací a lehací - Metoda zkoušení měkkosti z roku 2003. Revize této normy reaguje na pokrok  v oblasti technologie, materiálů, hygienických, zdravotních a bezpečnostní požadavků na tuto výrobkovou skupinu. Výsledkem je návrh revidované  normy ČSN  91 0220 s upraveným názvem Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody.  V normě jsou zakomponovány léta prověřené evropské zkušební metody, ale hlavně  jsou v normě zpracovány dvě přílohy. Příloha A stanovujepožadavky na čalounění a matrace, příloha B stanovuje jednotný postup pro měření již použitého čalounění a matrací.Předmět  revidované  normy  je následující:Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnost, provedení a zkoušení matrací, čalouněného lehacího a sedacího nábytku.Norma se nevztahuje na zkoušení dětských matrací pro postýlky a kolébky, pro které je samostatná norma.Příloha A (normativní) zahrnuje hodnocení čalounění a matrací.Příloha B (informativní) zahrnuje doporučený postup pro měření ztráty výšky použitého čalounění a matrací.Pokud máte zájem se zapojit a připomínkovat návrh této ČSN můžete využít formu veřejného připomínkování v rámi ÚNMZ na tomto odkaze: http://drafts.unmz.cz/Home/Details/3794.Připomínkovat můžete do 31.12.2020.Akraditovaná zkušební laboratoř TZÚ,s.p.  je připravena provádět zkoušení Vašeho výrobku podle revidované normy.

Webinář Trendy a materiálové inovace v textilním průmyslu

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář s názvem Trendy a materiálové inovace v textilním průmyslu, který se bude konat 15. prosince 2020 od 10:00 hodin.