Certifikáty    

Níže naleznete seznam akreditovaných zkoušek v němž je možné vyhledávat:

Seznam zkoušek

Vyhledávat je možné jak na základě čísla normy, tak pomocí klíčových slov z názvů nebo hledaných vlastností textilu. 
Mimo tento seznam provádíme řadu neakreditovaných zkoušek. Pokud tedy nemůžete Vámi hledanou metodu nalézt, prosím, kontaktujte naši zkušební laboratoř.

Délkové textilie  
A1 Neobsazeno    
A2 Neobsazeno    
A3 Neobsazeno    
A4 Stanovení průměru vláken metodou mikroprojekce ČSN 80 0240:1993  
IWS TM 24:1996  
A5 Neobsazeno    
A6 Zjišťování délkové hmotnosti vláken ČSN EN ISO 1973  
A7 Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých niti ČSN EN ISO 2062  
A8 Zjišťování zákrutů nití ČSN EN ISO 2061  
A9 Zjišťování jemnosti nití ČSN EN ISO 2060  
A10 Neobsazeno    
A11 Neobsazeno    
A12 Stanovení délkové hmotnosti, pevnosti, zákrutů ČSN EN 12562  
A13 Neobsazeno    
A14 Neobsazeno    
Plošné textilie  
B1 Zjišťování standardní suché hmotnosti a vlhkosti ČSN 80 0074:1981  
B2 Zkoušení vlivu provozního chemického čištění na textilie ČSN EN ISO 3175-1, 2  
B3 Neobsazeno    
B4 Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti ČSN EN ISO 13934-1  
ISO 5081:1977  
IWS TM 4:1996  
ČSN EN 29073-3  
ASTM D 2262-83  
ASTM D 5034-01  
ČSN EN ISO 1798  
B5 Stanovení dostavy ČSN EN 1049-2  
ČSN EN 14079, čl. 5.6  
B6 Zjišťování odolnosti v oděru na rotačním odírači PV 3908  
B7 Zjišťování prodyšnosti ČSN EN ISO 9237  
B8 Zkoušení mačkavosti plošných textilií - úhel zotavení. ČSN EN 22313  
B9 Stanovení savosti vůči vodě ČSN 80 0828:1992  
B10 Zjišťování změn rozměrů po zpracování za mokra ČSN EN ISO 6330  
ČSN EN ISO 3759  
ČSN EN ISO 5077  
ISO 7771  
PN 47451963/025/80/98  
B11 Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka ČSN 80 0823  
DIN 53 894:1980  
B12 Zkoušení odolnosti plošných textilií proti povrchovému smáčení -skrápěcí metoda (Spray – test) ČSN EN ISO 4920  
B13 Stanovení pevnosti v dalším trhání ČSN EN ISO 13937-2  
ČSN EN ISO 13937-3  
ČSN EN ISO 13937-4  
BS 4303:1968  
DIN 53859-4:1977  
DIN 16726:2017  
ČSN ISO 6383-1  
SN EN ISO 8067  
B14 Stanovení nasákavosti plošných textilií, vsákavosti kapky ČSN 80 0831:1970,  
změna A 1988  
ČSN EN ISO 62  
AATCC 195-2009  
B15 Zjišťování vzhledu textilií po praní a čištění. Hladkost ploch, švů a stabilita puků ČSN ISO 7768  
ČSN ISO 7769  
ČSN ISO 7770  
B16 Neobsazeno    
B17 Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji ČSN 80 0838  
ASTM D 3512-82  
B18 Zjišťování celkového a trvalého protažení. ČSN 80 0840:1990  
PN 251-03-80  
B19 Stanovení posuvnosti niti ve švu a ve tkaninách.    
1:Metoda se stanoveným otevřením švu ČSN EN ISO 13936-1  
2:Metoda se stanoveným zatížením, ČSN EN ISO 13936-2  
3:Metoda s ojehlenou svorkou ČSN EN ISO 13936-3  
B20 Zjišťování délky a šířky ČSN EN 1773  
B21 Zjišťování odolnosti proti opotřebení na přístroji typu Martindale ČSN EN ISO 12947-1  
ČSN EN ISO 12947-2  
ČSN EN ISO 12947-3  
ČSN EN ISO 12947-4  
ČSN EN ISO 5470-2  
BS 4655:1986  
BS 5690:1991  
DIN 53 863:1979, metoda B  
ČSN EN ISO 20344  
B22 Zjišťování zešikmení a obloukovitosti u plošných textilií a oděvních textilních výrobků ČSN 80 0865  
B23 Stanovení počtu řádků a sloupků ČSN EN 14971  
B24 Stanovení hmotnosti pletených kusových výrobků ČSN 80 0863:1992  
B25 Neobsazeno    
B26 Zjišťování pevnosti v tahu – metoda GRAB ČSN EN ISO 13934-2  
ASTM D 1682:1984  
ISO 5082:1982  
DIN 53 858:1979  
B27 Stanovení odporu proti stlačení ČSN EN ISO 3386-1  
ČSN EN ISO 3386-2  
ČSN EN ISO 1856  
B28 Zjišťování přilnavosti povrstvení ČSN EN ISO 2411  
B29 Zjišťování odolnosti proti žmolkování a změně povrchu textilních plošných útvarů: SN 198 525  
1: Metoda s použitím žmolkovací komory (metoda se žmolkovací komorou- ICI) IWS TM 152:1996  
2: Modifikovaná metoda Martindale ČSN EN ISO 12945-1  
  ČSN EN ISO 12945-2  
B30 Zjišťování ohebnosti ČSN EN 1735  
B31 Zjišťování pevnosti v protlaku plošných textilií. Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení ČSN EN ISO 13938-1  
B32 Zjišťování pevnosti v dalším trhání. Lichoběžníková metoda ČSN EN 1875-3  
B33 Stanovení stárnutí za tepla ČSN EN 12280-1  
ISO 17493  
ČSN EN 469+A1, čl. 6.4  
ČSN EN 13911, čl.6.1.6  
ČSN EN 1486, čl.6.5  
ČSN EN 15614, čl. 6.4  
EN ISO 11612, čl. 6.2  
PV 1200  
B34 Neobsazeno    
B35 Zjišťování pevnosti v protlaku. Metoda s ocelovou kuličkou ČSN EN 12332-1  
B36 Zkoušení tuhosti textilií převisem ČSN EN ISO 9073-7  
PNJ 532-80-95  
B37 Neobsazeno    
B38 Neobsazeno    
B39 Neobsazeno    
B40 Neobsazeno    
B41 Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení) ČSN EN ISO 11092  
B42 Neobsazeno    
B43 Měření schopnosti vyrovnání a převodu potu u textilií (BPI) TNI CEN/TR 16422  
příloha B  
STN CEN/TR 16422,  
příloha B  
B44 Neobsazeno    
B45 Stanovení pevnosti v tahu povrstvených textilií ČSN EN ISO 1421  
B46 Zkoušení oděru povrstvených textilií ČSN EN 530  
ČSN EN 343+A1, čl.5.1.3.3  
ČSN EN ISO 20471, čl.7.4.1  
ČSN EN 14325, čl.4.4.1, 4.14, 4.15 a příloha A  
B47 Stanovení odolnosti proti pronikání vody ČSN EN 20811  
ČSN EN 343 + A1, čl.5.1  
ČSN EN 342, čl.5.3,4.2  
ČSN EN 1734  
B48 Zkoušení odolnosti proti roztržení ČSN EN ISO 4674-1  
B49 Zjišťování celkového a trvalého protažení P-VW 3909  
B50 Neobsazeno    
B51 Zjišťování pevnosti švů. ČSN EN ISO 13935-1  
ČSN EN ISO 13935-2  
B52 Zkoušení odolnosti vůči vzniku trhlin, odolnost proti hoření a plameni ČSN EN 14325,  
čl.4.5,4.6,4.14, 4.15  
B53 Zjišťování odolnosti v oděru: Taberův přístroj na zkoušení oděru ČSN EN ISO 5470-1  
B54 Stanovení vlastností jednotek balení-délky, šířky, hmotnosti a tloušťky ČSN EN ISO 2286-1  
ČSN EN ISO 2286-2  
ČSN EN ISO 2286-3  
B55 Neobsazeno    
B56 Měření rozměrů hotových výrobků. ČSN 80 7040  
ČSN 80 0864:2008  
ČSN EN 13402-1  
B57 Neobsazeno    
B58 Neobsazeno    
B59 Stanovení odolnosti proti mechanickým rizikům ČSN EN 863, změna 1  
ČSN EN 388, čl.6.2, 6.4, 6.5  
B60 Zjišťování změny rozměrů a zkouška spojení (metoda Grab) ČSN EN 381-2,  
čl. 4, 5, 6 a kap. 9  
B61 Zjišťování povrchového měrného odporu ČSN EN 1149-1  
Zjišťování vnitřního odporu ČSN EN 1149-2  
B62 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků (elektrodou) ČSN 34 1382, změna 1, 2, 3  
čl. 5, čl. 6.6  
B63 Stanovení povrchového a průchozího odporu ČSN 80 0059  
B64 Neobsazeno    
B65 Neobsazeno    
B66 Měření zdrhovadel, pevností, rozměrů stanů ČSN ISO 5912, čl. 8.4  
B67 Stanovení pevnosti popruhů ČSN EN 565, kap.5  
B68 Zjišťování tloušťky ČSN EN ISO 5084  
ČSN EN ISO 9073-2  
ČSN 64 0181:1986  
B69 Stanovení ukazatelů hmotnosti ČSN 80 0845:1981,  
změna 1:1994  
ČSN EN 29073-1  
ISO 9073-1:1989  
ISO 3801:1977  
ČSN 80 0863:1992  
ČSN EN ISO 9864  
ČSN EN 984  
ČSN EN 12127  
ČSN EN ISO 23997  
B70 Posouzení vzhledu oděvů a dalších finálních textilních výrobků po domácím praní a sušení ČSN EN ISO 15487  
B71 Stanovení odolnosti v oděru ČSN EN 14465, příloha A  
B72 Stanovení absorpce ČSN EN ISO 9073-6  
B73 Stanovení pevnosti a pevnosti v dalším trhání tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových ČSN EN 61067-2, čl. 2.5; 2.8  
ČSN EN 61068-2  
B74 Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru ČSN EN 13770, čl. 4 odstavec 1  
B75 Zjišťování pružnosti plošných textílií:    
1 - metody strip ČSN EN ISO 20932-1  
2 - multiaxiální zkoušky ČSN EN ISO 20932-2  
B76 Stanovení hmotnosti, nasákavosti, poměru smyček a pevnosti zakotvení smyčky ČSN EN 14697,  
příloha A, B, C  
ČSN EN 15598  
B77 Neobsazeno    
B78 Zkoušení tepelné odolnosti spacích pytlů ČSN EN 13537  
ČSN EN ISO 23537-1  
B79 Zkouška prolínání vláken ČSN EN 15586  
B80 Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny ČSN EN ISO 15831  
B81 Zkouška sbalitelnosti ČSN EN 13538-3  
B82 Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem ČSN EN ISO 7854,  
metoda C  
B83 Zkouška nárazovým řezem ČSN EN 1082-3  
Geotextilie, geosyntetika, netkané textilie  
C1 Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem ČSN EN ISO 9073-9  
C2 Neobsazeno    
C3 Stanovení odolnosti vůči proražení – zkouška padajícím kuželem ČSN EN ISO 13433  
C4 Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti ISO 9073-3:1989  
ČSN EN 29073-3  
ČSN EN ISO 10319  
ČSN EN ISO 527-1  
ČSN EN ISO 527-2  
ČSN EN ISO 527-3  
ČSN EN ISO 527-4  
ČSN EN 14576  
C5 Stanovení odolnosti vůči protlačování – pyramidální test ČSN EN 14574  
C6 Stanovení obsahu vlhkosti ČSN EN ISO 3344  
C7 Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 1107-1  
ČSN EN 1107-2  
C8 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1928  
C9 Stanovení pevnosti spojů nebo švů prováděné na širokém proužku ČSN EN ISO 10321  
C10 Zkoušení odolnosti v pevnosti ČSN EN 12226  
C11 Zkoušení textilií (netkaných) CBR ČSN EN ISO 12236  
C12 Zjišťování pevnosti netkaných textilií v dalším trhán ČSN EN ISO 9073-4  
C13 Určování charakteristické velikosti otevření ČSN EN ISO 12956  
C14 Stanovení pevnosti na širokém proužku ČSN EN ISO 10319  
C15 Zjišťování vlastnosti propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení ČSN EN ISO 11058  
C16 Neobsazeno    
C17 Neobsazeno    
C18 Stanovení odolnosti proti protrhávání ČSN EN 12310-1  
C19 Stanovení rovinnosti a přímosti DIN 16 726:1986  
C20 Stanovení pevnosti spoje ve smyku a v rozlupování DIN 16 726:1986  
C21 Zjišťování rozměrové stálosti ČSN 64 0610:1977  
C22 Stanovení odolnosti vůči prorůstání kořenů ČSN CEN/TS 14416  
C23 Zjišťování pevnosti vnitřních strukturálních spojů. ČSN EN ISO 13426-1  
ČSN EN ISO 13426-2  
C24 Stanovení plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací ČSN EN 14196  
C25 Zjišťování tloušťky specifickými tlaky ČSN EN ISO 9863-1  
ČSN EN ISO 9863-2  
C26 Stanovení lineárních rozměrů ČSN EN ISO 1923  
C27 Zjišťování vlastností tečení při stlačování ČSN EN ISO 25619-1,2  
C28 Zjišťování propustnosti kapalin ČSN EN 14150  
C29 Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti asfaltových pásů ČSN EN 1849-1  
ČSN EN 1849-2  
C30 Stanovení pevnosti asfaltových pásů ČSN EN 12311-1  
C31 Odolnost izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí ČSN EN 14576  
Podlahoviny  
D1 Neobsazeno    
D2 Neobsazeno    
D3 Neobsazeno    
D4 Neobsazeno    
D5 Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu ČSN 80 4408  
D6 Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra ČSN 80 4409  
ČSN EN 986  
D7 Neobsazeno    
D8 Neobsazeno    
D9 Neobsazeno    
D10 Zkoušení odolnosti podlahových textilií proti namáhání kolečkovou židlí ČSN EN 985  
ČSN EN 425  
D11 Určení opotřebení podlahových textilií. Bubnová zkouška k určení změny vzhledu povrchu ČSN ISO 10361  
D12 Neobsazeno    
D13 Neobsazeno    
D14 Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy ČSN ISO 1763  
D15 Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy ČSN EN 995  
D16 Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran ČSN EN 994  
D17 Zjišťování změn vlivem teplotních podmínek. ČSN EN 986  
D18 Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky ČSN EN 424
ČSN EN ISO 16581
 
D19 Zjišťování hustoty ČSN EN ISO 23996  
D20 Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti dlaždic ČSN EN ISO 24342  
D21 Zjišťování smykové síly ČSN EN 432  
D22 Zjišťování vypocování změkčovadel ČSN EN 665  
D23 Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran ČSN EN 994  
D24 Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek ČSN EN 986  
D25 Zjišťování rozměrové stálosti a kroucení po zahřátí ČSN EN ISO 23999  
D26 Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti ČSN EN 669  
D27 Zjišťování pevnosti svaru ČSN EN 684  
D28 Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy ČSN EN 1318  
D29 Neobsazeno    
D30 Zjišťování změn vzhledu ČSN EN ISO 9405  
D31 Zjišťování odolnosti vlněných vláken proti porušení oděrem ČSN EN 1813  
D32 Neobsazeno    
D33 Neobsazeno    
D34 Stanovení elektrostatického odporu ISO 10965:2011  
ČSN EN 1081  
ČSN EN 61340-4-1  
D35 Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn ČSN EN ISO 26987  
D36 Zjišťování šířky, délky, přímosti a rovinnosti pásů ČSN EN ISO 24341  
D37 Zjišťování celkové tloušťky ČSN EN ISO 24346  
ČSN EN ISO 24340  
D38 Zjišťování soudržnosti vrstev ČSN EN ISO 24345  
D39 Zjišťování trvalé deformace po statickém zatížení ČSN EN ISO 24343-1  
D40 Neobsazeno    
D41 Zjišťování obsahu vlhkosti u slisovaného korku ČSN EN 12105  
D42 Zjišťování tloušťky ČSN ISO 1765  
D43 Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem ČSN ISO 1766  
D44 Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách ČSN ISO 2551  
D45 Zjišťování rozměrů ČSN ISO 3018  
D46 Zjišťování hmotnosti ČSN ISO 8543  
ČSN EN ISO 23997  
D47 Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah ČSN EN 13893  
D48 Zjišťování odolnosti proti opotřebení, metoda Frick-Taber ČSN EN 660-2, změna A1  
D49 Zjišťování ohebnosti ČSN EN ISO 24344,  
metoda A  
D50 Zkouška vodotěsnosti ČSN EN 13553, metoda A  
D51 Zkouška roztékavosti ČSN EN 661  
Hořlavosti  
E1 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení žhnoucí cigareta ČSN EN 1021-1  
ČSN EN 597-1  
ČSN EN ISO 12952-1  
ISO 8191-1:1987  
BS 5852:2006  
E2 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení ekvivalent plamene zápalky ČSN EN 1021-2  
ČSN EN 597-2  
ČSN EN ISO 12952-2  
ISO 8191-2:1988  
BS 5852 kap. 9.2  
BS 6807:2006  
E3 Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě ČSN EN 1399  
E4 Stanovení hořlavosti vnitřních materiálů motorových vozidel ČSN ISO 3795  
DIN 75 200  
FMVSS 302  
TL 1010  
E5 Stanovení hořlavosti plošných textilií ve svislé poloze ČSN EN 1625  
ČSN EN ISO 6940  
ČSN EN ISO 6941  
ČSN EN 1103  
ČSN EN 1624  
E6 Stanovení hořlavosti hraček ČSN EN 71-2+A1  
E7 Zkušební postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti ČSN EN ISO 10528  
ČSN EN ISO 12138  
E8 Stanovení hořlavosti záclon a závěsů ČSN EN 1101, změna A1  
ČSN EN 1102  
E9 Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla ČSN EN ISO 9239-1  
E10 Zkoušení omezeného šíření plamene ČSN EN ISO 15025  
ČSN EN 469, čl. 6.1  
E11 Neobsazeno    
E12 Neobsazeno    
E13 Neobsazeno    
E14 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení dřevěné hraničky BS 5852:2006  
BS 6807:2006  
E15 Stanovení hořlavosti tkanin pro noční prádlo. BS 5722  
Stanovení hořlavosti plošných textilií BS 5438  
E16 Zkoušení hořlavosti pro letovou způsobilost – vertikální a horizontální zkouška hořlavosti FAR 23.853, část I, dodatek F  
E17 Stanovení zápalnosti, vystavení přímému působení plamene, zkouška malým zdrojem plamene ČSN EN ISO 11925-2  
E18 Zkoušení hořlavosti oděvů NFPA 702–1980  
16 CFR Ch. § 1610,  
(1-1-03 edition) 1998  
E19 Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení ČSN EN 13772  
E 20 Neobsazeno    
E 21 Zkouška odolnosti vůči sálavému teplu ČSN EN ISO 6942  
E 22 Stanovení snadnosti zapálení materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky ČSN EN 14115  
E 23 Zkouška chování materiálů při tavení E/ECE/324E/ECEtrans/505 Vyhláška MPO ČR č.118/2005, příloha č. 7  
Uzávěry, zdrhovadla, peří, samolepící pásky, hračky, ostatní  
F1 Měření rozměrů, lpění nití, čistitelnost ČSN EN 266  
F2 Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností: ČSN EN 71–1  
F2a válec pro malé části čl. 8.2  
F2b zkouška krutem čl. 8.3  
F2c zkouška tahem čl. 8.4  
F2d přístupnost části nebo součásti čl. 8.10  
F2e geometrický tvar hraček čl. 8.16  
F2f elektrický odpor šňůry čl. 8.19  
F2g stabilita těžké nepohyblivé hračky čl. 8.23.2  
F2h tloušťka plastové fólie čl. 8.25.1  
F3 Zjišťování šířky dvojpásku, pevnost, uchycení jezdce, cyklování ČSN 93 6210-3:1996, změna 1  
F4 Měření odolnosti v odlepování ČSN EN 1939  
ČSN EN 1941  
ČSN EN 12024  
F5 Stanovení vlhkosti ČSN EN 1161  
F6 Stanovení rozměrů přikrývek ČSN EN 1167  
F7 Stanovení podílu peří a prachového peří ČSN EN 12131  
F8 Zkoušení tření ČSN EN 12132-1  
F9 Stanovení množství peří a prachu pro obchodní účely ČSN EN 1882  
F10 Stanovení složení obsahu peří ČSN EN 12934  
F11 Stanovení užitné šířky, zjišťování pevnosti při odtrhávání a změny rozměrů po čištění a praní ČSN EN 12240  
  ČSN EN 12241  
Cyklický postup pro následné zkoušení ČSN EN 12242  
  ČSN EN 12243  
  ČSN EN 1414  
F12 Stanovení tříd peří ČSN EN 1883  
F13

Zjišťování pevnosti ve smyku

ČSN EN 13780

 
F14

Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič

ČSN EN 13209-2

 
F15 Neobsazeno    
F16 Neobsazeno    
F17 Neobsazeno    
Stálobarevnosti  
G1 Neobsazeno    
G2 Zkoušky stálobarevnosti. Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu ČSN EN 20105-A02  
G3 Zkoušky stálobarevnosti. Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění ČSN EN ISO 105-A03  
G4 Stanovení stupně zapouštění spektrofotometricky ČSN EN ISO 105-A04  
G5 Stanovení změny stupně odstínu spektrofotometricky ČSN EN ISO 105-A05  
G6 Stanovení stálobarevnosti na umělém světle: zkouška xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-B02  
G7 Stanovení stálobarevnosti v umělé povětrnosti: zkouška xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-B04, čl. 4.3.1  
G8 Stanovení stálobarevnosti a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-B06  
PV 1303  
G9 Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní ČSN EN ISO105-C06  
G10 Stanovení stálobarevnosti v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou. ČSN EN ISO 105-C10  
G11 Stanovení stálobarevnosti v chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01  
G12 Stanovení stálobarevnosti v otěru: organická rozpouštědla ČSN EN ISO 105-D02  
G13 Stanovení stálobarevnosti ve vodě ČSN EN ISO 105-E01  
STN 80 0055, čl. 4.9.2  
G14 Stanovení stálobarevnosti v mořské vodě ČSN EN ISO 105-E02  
G15 Stanovení stálobarevnosti v chlorované vodě (plovárenská voda) ČSN EN ISO 105-E03  
G16 Stanovení stálobarevnosti v potu ČSN EN ISO 105-E04  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 8, 9, 10  
STN 80 0055, čl. 4.9.3  
G17 Stanovení stálobarevnosti při pokapání kyselinou ČSN EN ISO 105-E05  
G18 Stanovení stálobarevnosti při pokapání alkálií ČSN EN ISO 105-E06  
G19 Stanovení stálobarevnosti při pokapání vodou ČSN EN ISO 105-E07  
G20 Stanovení stálobarevnosti při bělení chlornanem ČSN EN 20105-N01  
G21 Stanovení stálobarevnosti při bělení peroxidem ČSN EN ISO-N02  
G22 Stanovení stálobarevnosti vůči organickým rozpouštědlům ČSN EN ISO 105-X05  
G23 Stanovení stálobarevnosti v žehlení ČSN EN ISO 105-X11  
G24 Stanovení stálobarevnosti v otěru ČSN EN ISO 105-X12  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 10  
STN 80 0055, čl.4.9.1  
G25 Stanovení stálobarevnosti na světle po namočení umělým potem ČSN EN ISO 105-B07  
G26 Neobsazeno    
G27 Stanovení stálobarevnosti vůči působení vody (vznik skvrn způsobených vodou) ČSN EN ISO 105-E16  
G28 Ověření geometrie maskovacích vzorů ČOS 108019,1.vydání, čl. 6.4.  
G29 Stanovení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu SOP č. 5  
G30 Neobsazeno    
G31 Zkouška otěru autopotahů PV 3906  
G32 Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě ČSN EN ISO 105-C08  
G33 Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní za přítomnosti aktivátoru oxidačního bělení při nízké teplotě ČSN EN ISO 105-C09  
G34 Měření barevnosti povrchu ČSN EN ISO 105-J01  
G35 Stanovení barevných diferencí ČSN EN ISO 105-J03  
Zdravotní nezávadnost  
H1 Stanovení pH vodného výluhu ČSN EN ISO 3071  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha 10  
STN 80 0055, čl.4.6  
H2 Zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 1  
STN 80 0055, čl.4.9.4  
H3 Stanovení migrace prvků Sb, Ba, Cd, Cr, Pb, Se z hraček metodou atomové absorpční spektrometrie ČSN EN 71-3  
H4 Spektrofotometrické stanovení formaldehydu Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha 10, 12  
- volný a hydrolyzovatelný STN 80 0055, čl. 4.3  
- odštěpitelný (metoda absorpce vodní parou) ČSN EN ISO 14184-1  
  ČSN EN ISO 14184-2  
H5 Kvalitativní zkouška primárních aromatických aminů ČSN 62 1156  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 8, 9, 10, 12  
H6 Pachová zkouška senzoricky PV 3900  
VDA 270  
H7 Stanovení emisí formaldehydu spektrofotometricky PV 3925  
H8 Stanovení pH ČSN EN ISO 4045  
H9 Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem ČSN ISO 11083  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 10  
H10 Stanovení chromu metodou atomové absorpční spektrometrie ČSN EN 1233  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 8, 9, 10  
STN 80 0055 čl.4.4  
H11 Stanovení kadmia metodou atomové absorpční spektrometrie ČSN EN ISO 5961  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 10  
H12 Stanovení stopových prvků metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou (Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb) ČSN EN ISO 15586  
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha č. 10  
H13 Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou metodou absorpční atomové spektrometrie ČSN EN 1811  
Nábytek  
I1 Stanovení lesku ČSN EN ISO 2813  
ČSN EN 13722  
I2 Stanovení odolnosti proti střídání teplot ČSN 67 3098  
I3

Hodnocení odolnosti povrchu

ČSN EN 12720+A1  
ČSN EN 12721+A1  
ČSN EN 12722+A1  
I4 Stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání ČSN P CEN/TS 16611  
ČSN EN 16094  
ČSN EN 438-2, kap. 30  
I5 Zjišťování odolnosti povrchu proti oděru ČSN EN 15185  
ČSN 91 0276
ČSN EN 13329+A1
příloha E (metoda A)
ČSN EN 15468, příloha A (metoda B)
 
I6

Zkoušky mechanických vlastností

ČSN EN 716-2
ČSN EN 16890
ČSN EN 1130
ČSN EN 14988+A1
ČSN EN 1725
ČSN EN 1730
ČSN EN 1728
 
I7 Zkoušky pevnosti a trvanlivosti ČSN EN 716-2
ČSN EN 1130
ČSN EN 14988+A1
ČSN EN 16890
ČSN EN 1730 (kap. 6.4, 6.5,6.6, 6.7,6.8, 6.9, 6.11, 6.14,6.15,6.16,6.17,6.18,6.19,6.20, 6.21,6.22, 7.3,7.4,7.5,7.7,7.8,7.9, 7.10, 8)
ČSN EN 581-2
ČSN EN 581-3
ČSN EN 1728
ČSN EN 1957
ČSN EN 1925
 
I8 Zkoušky stability ČSN EN 716-2
ČSN EN 1130
ČSN EN 14988+A1
ČSN EN 1728
ČSN EN 1730
ČSN EN 581-2
ČSN EN 581-3
 
I9 Zkoušky konstrukce ČSN EN 14988+A1
ČSN EN 1130
ČSN EN 1730
 
I10 Zkoušky provedení ČSN EN 581-1  
I11 Měření rozměrů, vzdáleností, otvorů a dír ČSN EN 716-2
ČSN EN 1130
ČSN EN 14988+A1
ČSN EN 1957
ČSN EN 581-1
 
I12 Zkoušky rázem a pádem ČSN EN 1728
ČSN EN 1730
ČSN EN 1725
 
I13 Zkoušky měkkosti ČSN 91 0220
ČSN EN 1957
 
I14 Zkouška rozměrů ČSN EN 1334  
I15 Stanovení přilnavosti k povrchu (mřížková zkouška) ČSN EN ISO 2409  
I16 Stanovení tvrdosti nátěru (zkouškou tužkami) ČSN EN ISO 15184  
Kvalita praní  
J1 Neobsazeno    
J2 Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy ČSN 80 0601  
DIN 54 270-3  
J3 Stanovení bělosti ČSN EN ISO 105-J02  
J4 Stanovení nespalitelného zbytku DIN 53 919-2  
PNJ 589-80-2001  
J5 Měření funkce praček ČSN EN 60456 ed.3  
ČSN CLC/TS 50640
ČSN EN 50640
 
Obvazový materiál  
K1 Stanovení látek rozpustných ve vodě gravimetricky ČSN 80 4103:2011, čl. 22  
ČSN EN 1644-1, příloha D  
ČSN EN 14079, čl. 5.12  
K2 Stanovení látek rozpustných v lihu senzoricky ČSN 80 4103:2011, čl. 23  
K3 Stanovení látek rozpustných v éteru gravimetricky ČSN 80 4103:2011, čl. 24  
ČSN EN 14079, čl. 5.10  
K4 Hodnocení vodného výluhu senzoricky ČSN 80 4103:2011, čl. 21  
K5 Titrační stanovení obsahu chloridů ČSN 80 4103:2011, čl. 27  
K6 Stanovení látek rozpustných v nepolárních rozpouštědlech gravimetricky ČSN EN 1644-1, příloha G  
K7 Stanovení volného chloru senzoricky ČSN 80 4103:2011, čl. 28  
K8 Stanovení fluoreskujících látek senzoricky ČSN 80 4103:2011, čl. 29  
ČSN EN 1644-1, příloha E  
ČSN EN 14079, čl. 5.5  
K9 Stanovení redukujících látek titrací ČSN 80 4103:2011, čl. 30  
K10 Stanovení obsahu vlhkosti obvazového materiálu gravimetricky ČSN 80 4103:2011, čl. 31  
ČSN EN 14079, čl. 5.15  
K11 Stanovení síranového popela gravimetricky ČSN 80 4103:2011, čl. 32,  
ČSN EN 14079, čl. 5.16  
K12 Stanovení nasávací mohutnosti (hydrofilie) gravimetricky ČSN 80 4103:2011, čl. 33  
K13 Stanovení rychlosti potopení ČSN 80 4103:2011, čl. 34  
ČSN EN 14079, čl. 5.9  
K14 Stanovení podílu viskózové střiže gravimetricky ČSN 80 4103:2011, čl. 35  
K15 Důkaz nepřítomnosti škrobu ve tkaninách ČSN 80 4103:2011 čl. 36  
ČSN EN 14079, čl. 5.13  
K16 Stanovení obsahu škrobu titračně ČSN 80 4103:2011, čl. 37  
K17 Stanovení přítomnosti povrchově aktivních látek gravimetricky ČSN EN 1644-1, příloha H  
ČSN EN 14079, čl. 5.11  
K18 Důkaz obsahu vápníku ČSN 80 4103:2011, čl. 26  
K19 Stanovení přítomnosti cizích vláken v absorpčních gázách mikroskopicky ČSN EN 14079, čl. 5.4  
Ostatní zkoušky  
L1 Stanovení podílu textilních vláken ve směsích Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011, příloha VIII  
L1a metoda s použitím acetonu ČSN EN ISO 1833–3  
L1b metoda s použitím chlornanu ČSN EN ISO 1833–4  
L1c metoda s použitím zinečnatanu sodného ČSN EN ISO 1833–5  
L1d metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého ČSN EN ISO 1833–6  
L1e metoda s použitím kyseliny mravenčí ČSN EN ISO 1833–7  
L1f metoda s použitím acetonu ČSN EN ISO 1833–8  
L1g metoda s použitím benzylakoholu ČSN EN ISO 1833–9  
L1h metoda s použitím dichlormethanu ČSN EN ISO 1833–10  
L1i metoda s použitím kyseliny sírové ČSN EN ISO 1833–11  
L1j metoda s použitím dimethylformamidu ČSN EN ISO 1833–12  
L1k metoda s použitím xylenu ČSN EN ISO 1833–16  
L1l metoda s použitím kyseliny sírové ČSN EN ISO 1833–17  
L1m metoda s použitím kyseliny sírové ČSN EN ISO 1833–18  
L1n metoda spalováním ČSN EN ISO 1833–19  
L1o metoda s použitím cyklohexanonu ČSN EN ISO 1833–21  
L1p metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého ČSN EN ISO 1833–22  
L2 Zjišťování obsahu preparace ČSN 80 0523  
L3 Stanovení vzniku zamlžení (fogging) z materiálu vnitřního vybavení vozidel DIN 75 201 – postup B  
PV 3015  
L4 Stanovení odolnosti proti uhlovodíkům (oleofobnost) ČSN EN ISO 14419  
L5 Hodnocení barvy podkladového materiálu se sloučenými vlastnostmi – Výstražné oděvy s vysokou viditelností ČSN EN ISO 20471, čl. 5.1, 5.2  
L6 Stanovení odolnosti materiálu proti pronikání (penetraci) kapalin ČSN EN ISO 6530  
L7 Zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv metodou GC/MS ČSN EN 14362-1  
Degradace textilních materiálů  
M1 Neobsazeno    
M2 Neobsazeno    
M3 Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům ČSN EN 12224  
M4 Stanovení odolnosti vůči oxidaci ČSN EN ISO 13438  
 
M5 Odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám ČSN EN 14030  
M6 Stanovení odolnosti vůči hydrolýze ČSN EN 12447  
M7 Zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách ČSN EN 14414  
M8 Zjišťování odolnosti proti vyluhování ČSN EN 14415  
Plasty  
N1 Stanovení migrace složek plastů a předmětů z plastů určených pro styk s poživatinami Směrnice rady 82/711/EHS, příloha, část I a II  
(simulant A, B, C) gravimetricky Vyhláška MZ ČR č.38/2001 Sb., příloha 4  
N2 Celková migrace z plastů  Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., příloha 8, 9   
Mikrobiologie  
O1 Hodnocení působení mikroorganismů kultivačně a mikroskopicky ČSN EN ISO 846, metoda A, B, C  
O2 Zkoušení odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha kultivačně ČSN EN ISO 22612  
O3 Zjišťování antibakteriální aktivity difuzí v agaru kultivačně ČSN EN ISO 20645  
O4 Stanovení počtu odletků a jiných částic uvolňující se za sucha laserovým čítačem ČSN EN ISO 9073-10  
O5 Stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra kultivačně ČSN EN ISO 22610  
O6 Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích (bioburden) kultivačně a mikroskopicky SOP č. 3  
(ČSN EN ISO 11737-1, příloha B - čl. B.2.2.1, B.2.2.5, B.2.2.7, B.3.1, B.3.2, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.5, B.6)  
O7 Hodnocení antibakteriální aktivity textilních materiálů: Metoda paralelních proužků – kultivačně AATCC Test Method 147  
O8 Stanovení účinku antibakteriální úpravy kultivačně AATCC Test Method 100  
O9 Stanovení antibakteriální aktivity imobilisovaných antibakteriálních přípravků za podmínek dynamického kontaktu kultivačně ASTM Designation: E 2149  
O10 Zjišťování antibakteriálního účinku antibakteriálně upravených výrobků absorpční kultivační metodou ČSN EN ISO 20743, čl. 10.1  
O11 Měření antibakteriální aktivity kultivačně JIS Z 2801  
O12 Měření antibakteriální aktivity kultivačně ISO 22196  
O13 Zkoušení účinnosti konzervačních prostředků proti působení hub a plísní kultivačně ČSN EN 15457  
O14 Hodnocení působení mikroskopických hub kultivačně a mikroskopicky ČSN EN 14119  
O15 Zkoušení účinnosti konzervačních prostředků proti působení vodních řas kultivačně ČSN EN 15458  
O16 Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas mikroskopicky ČSN EN ISO 8692