Certifikáty    

Textilní zkušební ústav je velmi aktivní v projektech a to jak vzdělávacích, tak i výzkumných.
 
Účastníme se řady projektů národních i mezinárodních, přičemž se snažíme takto získané informace či výstupy z projektů využít i v praxi. To činíme buď úzkou spoluprací s výrobními podniky, nebo nové myšlenky šíříme prostřednictvím našich vzdělávacích seminářů.

Naše projektové aktivity nejsou omezeny jen na textilní průmysl, ale pokrýváme také zčásti nábytkařinu a čalounictví, prádelenství a čistírenství.

Pro následující období jsou aktuálně běžící projekty:


Smart textilie pro STEM vzdělávání - Skills4Smarte

CONFYE - Confección y Empleo
Horizon 2020 - FireSense - Human centered smart protective clothing
MODISTO Project (standing for Sustainable Fashion and Design)Mimo tyto vzdělávací projekty jsme členy klastrů Clutex a Klastru českých nábytkářů. V rámci těchto aktivit se podílíme na výzkumných a vývojových projektech, pracujeme na studiích, které mapují aktuální trendy jak z výzkumu, inovací, tak i z oblasti hodnocení kvality textilních produktů.

Pokud Vás některé naše projektové aktivity zaujaly a uvažujete o spolupráci s námi, prosím, kontaktujte vedoucího oddělení projektů Ing. Petru Dufkovou dufkova(a)tzu.cz