Certifikáty    

TZÚ je velmi aktivní také ve vzdělávacích projektech. Účastníme se řady projektů národních i mezinárodních, přičemž se snažíme takto získané informace či výstupy z projektů využít i v praxi. To činíme buď úzkou spoluprací s výrobními podniky, nebo nové myšlenky šíříme prostřednictvím našich vzdělávacích seminářů.

Naše projektové aktivity nejsou omezeny jen na textilní průmysl, ale pokrýváme také zčásti nábytkařinu a čalounictví, prádelenství a čistírenství.

Aktuálně běžící projekt:

Mimo tyto vzdělávací projekty jsme členy klastrů Clutex a Klastru českých nábytkářů. V rámci těchto aktivit se podílíme na výzkumných a vývojových projektech, pracujeme na studiích, které mapují aktuální trendy jak z výzkumu, inovací, tak i z oblasti hodnocení kvality textilních produktů.

Aktuálně řešené výzkumné projekty:

  • NOMATEX
  • BTEX
  • SELFCLEAN
V rámci centra inovací probíhají následující interní výzkumné projekty zaměřené na nábytkářský průmysl:
  • Vývoj přípravku pro hodnocení stability sedacího nábytku – klekačky (TZÚ/2021/N-04)
  • Vývoj zkušební metodiky a optimalizace požadavků na sedací a lehací nábytek (TZÚ/2021/N-03)
  • Výzkum povrchových úprav s antibakteriálním efektem a se zvýšenou odolností proti působení plísní s možností flalocyaninu hliníku (TZÚ/2020/N-02)
  • Vývoj sendvičové desky na bázi dřeva s textilními výztužnými vrstvami s nižší hmotností a vyšší odolností proti průhybu (TZÚ/2020/N-01)
Pokud Vás některé naše projektové aktivity zaujaly a uvažujete o spolupráci s námi, prosím, kontaktujte vedoucího oddělení projektů Ing. Petru Dufkovou dufkova(a)tzu.cz.