Certifikáty    
TZÚ rozvíjí své aktivity zejména v provádění vlastního výzkumu a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a výrobními podniky. Rozvíjí se také dále oblast mezinárodních vzdělávacích projektů, z nichž některé mají charakter vzdělávání v oblasti výzkumu a inovací.