Certifikáty    

Projektové aktivity Textilního zkušebního ústavu se dělí na dva typy projektů - vzdělávací a výzkumné. Od roku 2002 se aktivně zapojuje do projektů ať už tuzemských nebo mezinárodních. Z těch tuzemských byl velmi úspěšný projekt KOOPERACE, jehož výsledkem je první akreditovaný e-learningový studijní program v ČR (www.skolatextilu.cz). Také jsme získali projekt vzdělávání vlastních zaměstnanců, v rámci kterého bylo připraveno 6 specifických kurzů ušitých na míru jak pracovníkům zkušeben tak i pracovníkům z ostatních oddělení. Od roku 2003 jsme také zapojeni do mezinárodních vzdělávacích projektů Leonardo da Vinci. Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s výzkumným institutem wfk z Krefeldu, se kterým spolupracujeme na projektech zaměřených na vzdělávání pracovníků průmyslových prádelen. V roce 2005 jsme se pokusili podat náš vlastní projekt do programu Leonardo da Vinci a ve spolupráci s ATOKem jsme vytvořili jedenáctijazyčný výkladový textilní slovník na internetu www.texsite.info). Tento slovník bude během dvou let doplněn o dalších 5 evropských jazyků.

Druhým typem projektů, kterým se TZÚ zabývá, jsou výzkumné projekty. Tuto novou oblast projektů jsme objevili v roce 2005, kdy jsme se stali členy řešitelského týmu zaměřeného na výzkum práškových nanomateriálů. Díky spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Ústavem fyziky materiálů Akademie věd ČR byl také zahájen další výzkumný projekt Tvorba nano-vrstev a nano-povlaku na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku. Byly navázány velmi důležité kontakty s českými univerzitami (Přírodovědecká fakulta MU Brno a VUT Brno - Fakulta chemická, Fakulta strojního inženýrství a elektrotechnická) a také zahraničními univerzitami (Univerzita v Gentu - Belgie) a naplánovány kroky k podání projektu do 7. Rámcového programu.

Zcela specifickými projekty jsou klastry, které jsou zaměřeny na vzájemnou spolupráci členů a na inovaci a vývoj v oboru. TZÚ je zakládajícím členem klastru Clutex, který je orientován na technické textilie. Od roku 2007 jsme členy klastru Ceitec bioinformatics a také Českého nanotechnologického klastru. Projekt Mapování vhodných firem pro klastry jsme sami inicializovali s cílem vytvořit oděvní klastr, který by byl podporou pro firmy specializované na konfekční výrobu v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Z výše uvedeného vyplývá, že TZÚ je zkušeným partnerem v projektech a je připraven najít nové možnosti spolupráce právě v této oblasti, možná právě s Vámi.

Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.