Certifikáty    

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií -
Požadavky s návodem k použití

Snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, využití a spotřeby energie je v dnešní době ve všech oborech jednou z priorit. Zavedení a využívání systematického managementu hospodaření s energií se tedy v organizacích stává účinným nástrojem.

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ČSN EN ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ČSN EN ISO 50001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být použita pro účely certifikace třetí stranou.


Přínosy certifikace systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:

  • plnění zákonné povinnosti - Novela zákona o hospodaření s energií č. 103/2015 Sb. (Zákon č. 406/2000 Sb.);
  • pomoc organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti;
  • snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií;
  • uvědomování si vlastní odpovědnosti;
  • profil / Image;
  • konkurenční výhody.


Certifikace probíhá pod hlavičkou CQS a klient obdrží certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNET.Více informací Vám rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí oddělení certifikace systému managementu
telefon: +420 543 426 735
mobil: +420 608 150 122
fax: +420 543 423 590
e-mail: gaja(a)tzu.cz