Certifikáty    

Před několika lety byl důvod jasný - náš trh, který ještě nebyl dostatečně vyzrálý, reagoval vždy citlivěji na cenu, než na kvalitu. Situace se však mění a s rostoucí integrací ČR do Evropy roste i naše kupní síla. Sami máme zájem kupovat zboží, které neuspokojí jen potřebu, ale poskytne i přidanou hodnotu ve formě designu, trvanlivosti, ověřené kvality, nebo třeba doprovodných služeb.

Podle posledních průzkumů marketingových agentur se zákazníci na našem trhu neorientují již jen podle ceny. Hledají zboží, které skýtá kvalitu za přiměřenou cenu, přičemž cena není rozhodující. Je důležitým parametrem rozhodovacího procesu, ale velmi často může napomoci vodítko ve formě ověřené jakosti, které zákazníkovi napoví, že se výrobce o své výrobky stará. Stejně důležité je však také informaci o kvalitě produktu využít. Vystavený Certifikát nebo Osvědčení (osvědčení je jednodušší formou certifikace) potvrzuje kvalitativní vlastnosti výrobku, jeho užitné, popřípadě i hygienické vlastnosti. Certifikát je dokladem o tom, že výrobek byl prověřen nezávislou institucí a že splňuje požadavky odpovídajících norem nebo jiných specifikací. Mimo to může být dokladem o tom, že byly prověřeny parametry výrobku deklarované jeho výrobcem. Certifikát v rukou výrobce či dovozce je něco navíc, něco, co jej odlišuje od ostatních výrobců a výrobků. Certifikát se takto může stát účinnou marketingovou zbraní, která napomůže výrobku najít jeho místo na trhu. Certifikáty jsou pro výrobce či dovozce důležité z obchodního hlediska, jsou nástrojem propagace a zviditelnění jejich výrobků. O důležitosti certifikátů se velmi často přesvědčují ti výrobci, kteří svůj výrobek - textilní materiál - nabízí jiným výrobcům/odběratelům k dalšímu zpracování.

Certifikovaný, tedy prověřený materiál je pro tyto výrobce konečného výrobku obchodně zajímavější. Oni sami se nemusí dále přesvědčovat o kvalitě a nákladně zajišťovat potřebné zkoušky materiálu, tuto službu jim poskytuje certifikát. Finalisté vyhledávají certifikované výrobky a těmto bychom chtěli při jejich hledání napomoci. Nabízíme službu, která by mohla certifikovaným výrobkům ještě více usnadnit cestu k jejich odběratelům prostřednictvím internetu. Na našich webových stránkách www.tzu.cz a www.textil-info.cz uveřejňujeme seznamy vystavených certifikátů, a to z oblasti regulované i neregulované sféry. K vystaveným certifikátům zavádíme ještě další pomocný marketingový prvek, který by měl zviditelnit certifikované výrobky v jejich konečné fázi, tedy na trhu, přímo před jejich uživateli. Tímto nástrojem je např. certifikační značka TZÚ Brno. Certifikační značka je logo s označením "certifikováno" nebo "ověřeno" doplněné číslem vystaveného certifikátu nebo osvědčení. Tuto značku může výrobce nebo dovozce za stanovených podmínek umístit přímo na výrobek (na jeho etiketu), na visačku nebo na doprovodný reklamní materiál k výrobkům. Takto dává svým zákazníkům informaci o tom, že jeho výrobek byl prověřen a že na výrobek byl vystaven Certifikát nebo Osvědčení.

Nejčastěji certifikovanými skupinami výrobků v TZÚ Brno jsou materiály pro výrobky určené dětem do 3 let z hlediska hygienických vlastností v souladu s požadavky vyhlášky MZ č. 84/2001 Sb. Pro uživatele, resp. pro rodiče dětí, je výrobek s přiloženou informací o jeho certifikaci či ověření odlišný od ostatních. Splnit uvedenou vyhlášku by měli všichni výrobci dětského zboží, ale ne každý to dává svým kupujícím jasně najevo Provádíme rovněž certifikaci materiálů určených pro výrobu ochranných oděvů, zejména certifikaci dle norem ČSN EN 340, ČSN EN 471+A1, ČSN EN ISO 11611, ČSN EN ISO 11612 atd. Jedná se o harmonizované normy pro ochranné oděvy výstražné, chránící proti teplu, proti ohni atd. Takový certifikovaný materiál s již prověřenými vlastnostmi má na trhu rovněž snadnější cestu k výrobci hotových ochranných oděvů. Konečný výrobce již nemusí dané vlastnosti ověřovat, neboť při povinném posouzení shody ochranného oděvu je možné využít výsledky zkoušek získané v rámci certifikace materiálu. Tím se výrobci konečného ochranného oděvu snižují náklady spojené s posouzením shody ochranného oděvu a certifikované materiály tedy cíleně vyhledává.

Další zajímavou oblastí pro certifikace je prádlo a textil určený do zdravotnických zařízení, do hotelů a jiných ubytovacích zařízení. V této oblasti je novinkou na trhu norma ČSN EN 14697 pro froté materiály a ručníky, která by se měla stát základním požadavkem na froté výrobky určené zejména do veřejného sektoru. Kvalita by u těchto výrobků s ohledem na frekvenci jejich používání a následné údržby měla být rozhodujícím kritériem. Kvalitní koupelnové prádlo je rovněž vizitkou pro samotné ubytovací zařízení. Norma stanovuje požadavky na ručníky a froté tkaniny jednak pro použití ve veřejném sektoru, ale i v domácnostech. V poslední době zažívají velký rozvoj outdoorové výrobky. Jejich certifikaci zajišťujeme ve shodě s požadavky normy ČSN EN 13537 pro spací pytle určené pro sport a pro volný čas. Rozhodující vlastností outdoorových výrobků jsou zejména tepelné vlastnosti, jejichž zkoušení a následné hodnocení nám v TZÚ umožňuje zkoušení na tepelné figuríně "Karel". Dle výsledků zkoušek na figuríně jsou stanoveny komfortní, extrémní, maximální a limitní teploty daného výrobku a mohou být tedy deklarovány podmínky, do kterých jsou výrobky určeny.

Trh s textilními výrobky je dnes velmi obsáhlý a rozmanitý a zdaleka již neplatí konstatování, že značka či cena jsou důkazem či předpokladem kvality. Zákazníci vyhledávají takové výrobky, u kterých je jejich kvalita prokázána a ověřena.