Certifikáty    
> Projekty > Projekty ukončené

Projekty ukončené

Jak již bylo zmíněno, Textilní zkušební ústav je projektově velmi aktivní organizací.
Účast ve vzdělávacích projektech nám napomáhá udržovat krok s trendy v zahraničí, přinášet příklady dobré praxe do ČR a tím inspirovat ke zlepšení a zefektivnění činností i naše zákazníky.
Výzkumné projekty zase naopak umožňují rozvoj zkušebních metod, vznik inovovaných výrobků či zcela nových řešení. Obě aktivity se vzájemně doplňují.

V minulosti se TZÚ podílel na těchto vzdělávacích projektech:
El-Tex - oborově první e-learningový program na internetu 
Fashion school I - multijazyčný výkladový slovník pro textilní a oděvní průmysl
Fashion school II - rozšíření jazykových verzí stávajícího slovníku na 16 a dplnění o e-learningový modul
RABC - řízení biokontaminace v prádelenských provozech
Udržitelnost v prádelnách - udržitelná spotřeba energií a vody v prádelnách
Hygiena v potravinářských provozech 
Profese - nástroj pro udržování potřebné kvalifikace pracovníků TZÚ
Partnerství - vzdělávání v oblasti znalosti významů symbolů údržby
Mobility - zahraniční stáže autorizované organizace
Mobility II - zahraniční stáže zaměstnanců autorizované organizace II
Didactex - projekt zaměřený na posílení technických kompetencí žáků základních škol
E-Dryclean - problematika provozů chemických čistíren
IFP - Interaktivní portál pro nábytkáře
CETOK - centrum textilních a oděvních kvalifikací
IQ pro ECVET - Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu
Beyond 45 - Rozvoj profesních znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců 45+, kteří jsou ohroženi vyloučením z trhu práce
MUFTEX – Multifunkční textilie pro speciální použití
EDTEX – International Strategic Partnership in Textile Education
MODATOP – Moda training on Practicea na výzkumných projektech:
Plazma - povrchové úpravy textilních materiálů pomocí atmosférické nízkoteplotní plazmy
Nanočástice železa - využití nanočástic oxidů železa v praxi
 

V případě zájmu o podrobnější informace, prosím, kontaktujte osoby uvedené v detailu projektu.