Certifikáty    
> Projekty > Projekty ukončené

Projekty ukončené


Jak již bylo zmíněno, Textilní zkušební ústav je projektově velmi aktivní organizací.
Účast ve vzdělávacích projektech nám napomáhá udržovat krok s trendy v zahraničí, přinášet příklady dobré praxe do ČR a tím inspirovat ke zlepšení a zefektivnění činností i naše zákazníky.
Výzkumné projekty zase naopak umožňují rozvoj zkušebních metod, vznik inovovaných výrobků či zcela nových řešení. Obě aktivity se vzájemně doplňují.

V minulosti se TZÚ podílel na těchto vzdělávacích projektech:
El-Tex - oborově první e-learningový program na internetu 
Fashion school I - multijazyčný výkladový slovník pro textilní a oděvní průmysl
Fashion school II - rozšíření jazykových verzí stávajícího slovníku na 16 a dplnění o e-learningový modul
RABC - řízení biokontaminace v prádelenských provozech
Udržitelnost v prádelnách - udržitelná spotřeba energií a vody v prádelnách
Hygiena v potravinářských provozech 
Profese - nástroj pro udržování potřebné kvalifikace pracovníků TZÚ
Partnerství - vzdělávání v oblasti znalosti významů symbolů údržby
Mobility - zahraniční stáže autorizované organizace
Mobility II - zahraniční stáže zaměstnanců autorizované organizace II
Didactex - projekt zaměřený na posílení technických kompetencí žáků základních škol
E-Dryclean - problematika provozů chemických čistíren
IFP - Interaktivní portál pro nábytkáře

Vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti, produktivity a zaměstnatelnosti a zlepšení kvality ergonomických a zdravotních vlastností nábytku a bytového textilu

Rozvoj dalšího vzdělávání v oboru průmyslové údržby a pronájmu prádla

CETOK - centrum textilních a oděvních kvalifikací

IQ pro ECVET - Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu

 a na výzkumných projektech:
Plazma - povrchové úpravy textilních materiálů pomocí atmosférické nízkoteplotní plazmy
Nanočástice železa - využití nanočástic oxidů železa v praxi
 

V případě zájmu o podrobnější informace, prosím, kontaktujte osoby uvedené v detailu projektu.