Certifikáty    

Textilní zkušební ústav je projektově velmi aktivní organizací.
Účast ve vzdělávacích projektech nám napomáhá udržovat krok s trendy v zahraničí, přinášet příklady dobré praxe do ČR a tím inspirovat ke zlepšení a zefektivnění činností i naše zákazníky.
Výzkumné projekty zase naopak umožňují rozvoj zkušebních metod, vznik inovovaných výrobků či zcela nových řešení. Obě aktivity se vzájemně doplňují.

V minulosti se TZÚ podílel na těchto vzdělávacích projektech:

El-Tex - oborově první e-learningový program na internetu 
Fashion school I - multijazyčný výkladový slovník pro textilní a oděvní průmysl
Fashion school II - rozšíření jazykových verzí stávajícího slovníku na 16 a dplnění o e-learningový modul
RABC - řízení biokontaminace v prádelenských provozech

Mobility - zahraniční stáže autorizované organizace
Mobility II - zahraniční stáže zaměstnanců autorizované organizace II
Didactex - projekt zaměřený na posílení technických kompetencí žáků základních škol

Vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti, produktivity a zaměstnatelnosti a zlepšení kvality ergonomických a zdravotních vlastností nábytku a bytového textilu

Rozvoj dalšího vzdělávání v oboru průmyslové údržby a pronájmu prádla

CETOK - centrum textilních a oděvních kvalifikací

 
a na výzkumných projektech:

Plazma - povrchové úpravy textilních materiálů pomocí atmosférické nízkoteplotní plazmy
Nanočástice železa - využití nanočástic oxidů železa v praxi
 

V případě zájmu o podrobnější informace, prosím, kontaktujte osoby uvedené v detailu projektu.