Certifikáty    
Úvodní strana > Informace > aktuálně > Služby Textilního zkušebního ústavu

Služby Textilního zkušebního ústavu

Snažíme se o to, aby nabídka našich služeb byla komplexní a abychom byli schopni splnit všechny vaše potřeby při zajišťování jakosti vašich výrobků a služeb.

Pokud se rozhodnete  k systémovému řešení jsou vám k dispozici akreditované certifikační orgány pro systémy řízení k provedení certifikace. Jsme připraveni také zajistit zavedení systému případně všech tří - QMS, EMS i BOZP. Můžeme vám pomoci jak s přípravou metrologické dokumentace, tak s provedením kalibrace měřidel. Nejen pro správné fungování systémů, ale hlavně pro specifikaci jakosti a dobré dodavatelsko odběratelské vztahy nabízíme informace o technických normách jak tuzemských, tak mezinárodních CEN a ISO.

Vyrábíte-li výrobky, které podléhají posuzování shody, pak se na náš ústav můžete obrátit jako na autorizovanou osobu resp. notified body při označování vašich výrobků značkou CE. Při "nepovinné" certifikaci výrobků můžete také svoje výrobky vyšperkovat certifikační značkou.

Pro ověřování jednotlivých výrobků má pro vás připravena akreditovaná zkušební laboratoř přes 600 fyzikálních, 300 chemických zkoušek a 50 zkoušek hořlavosti. S textilem úzce souvisí údržba v prádelnách a čistírnách. I pro tuto oblast máme připraveny specifické postupy certifikace, zkoušení a kontroly procesů.

Když se něco nepodaří, pak je tady TZÚ jako soudně znalecký ústav, který vám pomůže řešit reklamace, spory mezi dodavatelem a odběratelem nebo odhadnout ceny textilních výrobků.