Certifikáty    

Každý z nás je někdy spotřebitelem bez ohledu na to, je-li podnikatel nebo zaměstnanec ve službách nebo ve výrobě případně ve státní správě.a

Spotřebitelské organizace se snaží, aby byli spotřebitelé sebevědomí a poučení. Aby znali svá práva a aby se nenechali napálit. Myslíme si, že poučený spotřebitel je tím nejlepším partnerem jak pro ochod, tak pro výrobu a proto se snažíme, aby se mu dostalo všech nezbytných informací. Když se dostane do problémů, tak se mu snažíme pomoci.

V roli podnikatele, obchodníka, výrobce resp. zaměstnance to máte složitější. Nechrání vás zákon na ochranu spotřebitele, ale podnikáte podle obchodního zákoníku a jestliže si něco nedohodnete nebo dohodnete špatně, jde škoda více nebo méně na váš vrub. Pro takové případy jsme tady proto, abychom vám poskytli určitou prevenci. Informace o tom, jak uvádět výrobky na trh, kterými předpisy je třeba se řídit a jak řešit spory v dodavatelsko odběratelských vztazích.

 

Naší snahou je podporovat efektivní přenos informací o vlastnostech textilního výrobku a jeho účelu použití v rámci celého distribučního řetězce.

Jsme třetí nezávislou stranou, která může nejen posuzovat shodu s předpisy, ale máme i dostatek informací a zkušeností k tomu, abychom navrhovali kriteria určité účely použití textilních výrobků.