Certifikáty    

Akreditovaná zkušební laboratoř disponuje širokou škálou zkoušek fyzikálních, chemických a zkoušek hořlavosti. Snažíme se, abychom vyhověli všem přáním, která se v textilním oboru mohou vyskytnout. Je to však obor velmi široký a výrobkově pestrý, takže je obtížné zvolit přehledné třídění a na nic nezapomenout.

Prostředí internetu poskytuje nejen mnoho informací, ale také zábavu a proto jsme místo komplexních číselníků vytvořili virtuální Svět textilu. Zde najdete informace, které se vztahují k výrobku, který vás zajímá v obrazové podobě.

V menu vpravo na této obrazovce můžete nalézt prováděné zkoušky podle skupin výrobků, které jsme vytvořili podle nejčastěji se vyskytujících zakázek. Jednotlivými tlačítky si zobrazíte celý příspěvek, kde naleznete informace, jaké zkoušky u daného výrobku provádíme a také seznam norem, které řeší tuto výrobkovou oblast.