Certifikáty    
TZÚ rozvíjí své aktivity zejména v provádění vlastního výzkumu a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a výrobními podniky. Rozvíjí se také dále oblast mezinárodních vzdělávacích projektů, z nichž některé mají charakter vzdělávání v oblasti výzkumu a inovací

Vlastní nezávislá výzkumná činnost ústavu na zaměřena na vývoj nových zkušebních metod a zařízení, které vznikají v kontaktu s nejnovějšími vědeckými poznatky a požadavky průmyslové praxe. Součástí této činnosti je tvorba norem, zkušebních zařízení a postupů, mezinárodní kruhové testy, analýza velkých dat získaných z často opakujících se zkoušek. Tato činnost je oddělená od rutinních zkoušek objednávaných zákazníky, je námi definována a za výsledky sami zodpovídáme.