Certifikáty    

Když budete hledat na našich stránkách informace o zkoušení, můžete postupovat v podstatě dvěma způsoby. Buď chcete vědět, co všechno se může nebo dokonce musí zkoušet na vašem výrobku před tím, než ho uvedete na trh. Druhá možnost je, že potřebujete vy nebo váš zákazník znát určitou charakteristiku výrobku, vlastnost nebo skupinu vlastností. Například váš zákazník chce, abyste na výrobku udělali zkoušky nehořlavosti. Takových zkoušek existuje řada a kterou vybrat znamená, buď znát technickou normu, podle které se má zkouška provádět nebo předpis, který určuje, která zkouška  je příslušná ke kterému účelu použití. To je docela častý případ, kdy lze textil použít v různých podmínkách a proto se také různě zkouší. Příkladem může být široká škála zkoušek stálobarevnosti, které respektují rozdílné způsoby používání a namáhání textilu. Oděr, otěr, chlorovaná voda, slaná voda, světlo, současné působení světla či potu….

Pro takové případy se můžete rozhodovat se znalostí principu zkoušky, který ale nemusí být vždy jasný z jejího názvu. Takové zkoušky se budeme snažit v dalším textu popsat a pomoci vám vybrat si jakou zkoušku potřebujete.

V této souvislosti musíme ještě upozornit na to, že se výběr občas komplikuje označením normy. My se co nejvíce držíme mezinárodních norem ISO a Evropských norem EN. Občas se objevují požadavky na zkoušky podle Amerických norem ASTM nebo AATCC. Přestože se normy, zejména v Evropě harmonizují, vyskytují se požadavky na provedení zkoušek podle BS nebo DIN. Ve většině případů už tyto normy jsou převedeny do evropských a jsou dostupné jako BS EN resp. DIN EN a jsou stejné jako ČSN EN. Nicméně takové specifické situace už na našich stránkách nenajdete a doporučujeme vám, obrátit se na naše pracovníky.

Věříme, že si v několika stovkách zkušebních metod, které lze provádět podle více jak tisícovky norem vyberte to, co potřebujete.

V pravé části obrazovky naleznete seznam oblastí, které se u textilních výrobků zkoušejí. Kliknutím na jednotlivá tlačítka zobrazíte celý příspěvek včetně informací o normách a předpisech souvisejících s danou oblastí.