Certifikáty    

Komunikace se zákazníkem - předpoklad úspěchu

Textil je citlivou položkou mezinárodního obchodu a současně velmi významnou. K nám se dováží téměř 80% textilu, který je k dostání na našem trhu a náš textil ze z více jak 60% vyváží. Přibližně 70% našeho zboží jde do zemí EU, kde se setkává nejen s celosvětovou konkurencí, ale i jazykovými barierami. Při tom se obchodní strategie stále přizpůsobují proměnlivým potřebám zákazníka, který kromě módnosti vyžaduje samozřejmě i více kvalitní a odolné textilní výrobky, což zvyšuje nároky na funkční vlastnosti textilií. Účinným nástrojem v propagaci jakosti obvyklé se stávají obchodní značky a údaje, které deklarují, že kvalita výrobku je na určité úrovni.

Na tento trend navazuje i SOTEX, který se inspiroval svým členstvím v mezinárodním sdružení GINETEX, kde je vlastníkem celosvětově rozšířených symbolů údržby. GINETEX má již zkušenosti s komunikací se spotřebiteli bez jazykových barier pomocí jednoduchých symbolů. Při vývoji piktogramů se vycházelo ze zkušeností z tuzemských reklamací a SOTEX je vlastníkem piktogramů jako známky v ČR.

K možnosti označení piktogramy výrobci/prodejci postačí podpis Smlouvy o licenci a ověření požadované úrovně kvality. Předpokládáme, že označení výrobků piktogramy umožní našim výrobcům odlišit jejich kvalitní zboží od ostatních výrobků a lépe se prosadit na trhu s textilním zbožím, zvláště v souvislosti s uvolněním trhu na počátku příštího roku. I spotřebiteli usnadní výběr při současné rozsáhlé škále výrobků. Informace ve formě plakátů a letáků s uvedením piktogramů budou postupně nabízeny prodejním sítím, tak, aby byly prodejci i zákazníci seznámeni s označováním samotným i s vysvětlením jednotlivých piktogramů.

Předpokládáme také, že všeobecná informace o kvalitě textilních výrobků, vyjádřená značkou jakosti QZ/Česká kvalita, bude lépe vnímána s detailnějšími informacemi o kontrolovaných charakteristikách. Pro jednodušší orientaci konečných spotřebitelů v celém sortimentu textilních výrobků nejrůznější jakosti, které jsou dostupné na trhu, proto zavádíme grafické vyjádření ověřené kvality a doporučení vhodného způsobu užití.

Ukázky využití piktogramů najdete zde.

Detailní informace a podmínky používání piktogramů najdete na stránkách SOTEX