Certifikáty    
Úvodní strana > Naše služby > Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace
při Textilním zkušebním ústavu

Centrum technické normalizace (CTN) zajišťuje normalizační činnost v celém procesu tvorby technické normy, z oblasti textilu, geosyntetik, nábytku, podlahových krytin a dřeva, od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem (ČSN). Rovněž zajišťuje tvorbu a revize původních českých technických norem. Centrum technické normalizace svoji činnost pro ÚNMZ zajišťuje od roku 2008.

V roce 2017 byla Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena TZÚ licence k užívání označení CTN Centrum technické normalizace. Tato licence pověřuje CTN tvorbou národních norem (ČSN) a mezinárodní spoluprací při tvorbě technických norem. Licence je chráněna ochrannou známkou

Od 1.1.2018 přechází všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem z ÚNMZ na Českou agenturu pro standardizaci (ČAS).

Účast v technických normalizačních komisích: 

TNK                      Název                                                              Pozice
TNK 31                 Textil                                                                Předsednictví
TNK 135              Dřevo a výrobky na bázi dřeva                    Předsednictví
TNK 150              Nábytek                                                           Předsednictví
TNK 156              Ergonomie                                                       Předsednictví
TNK 157              Podlahoviny                                                    Předsednictví
TNK 3                   Osobní ochranné prostředky                      Členství
TNK 27/SC 2       Zkoušení požární bezpečnosti staveb        Členství
TNK 137              Hračky a předměty péče o děti                   Členství


Působnost CTN v technických komisích CEN a ISO
OZNAČENÍ TC NÁZEV TC
CEN/TC 38 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva
CEN/TC 112 Desky na bázi dřeva
CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny
CEN/TC 175 Kulatina a řezivo
CEN/TC 189 Geosyntetika
CEN/TC 207 Nábytek
CEN/TC 214 Textilní stroje a zařízení
CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky
CEN/TC 382 Perfluorooktansulfonáty PFOS
CEN/TC 443 Peří a prachové peří
ISO/TC 38 Textil
ISO/TC 38/SC 1 Zkoušky barevných textilií a barviv
ISO/TC 38/SC 2 Čistění, apretace a zkoušky odolnosti vůči vodě
ISO/TC 38/SC 20  Popis plošných textilií
ISO/TC 38/SC 23 Vlákna a příze
ISO/TC 38/SC 24 Ovzduší pro klimatizování a fyzikální zkoušky plošných textilií
ISO/TC 89 Desky na bázi dřeva
ISO/TC 89/SC 1 Vláknité desky
ISO/TC 89/SC 2 Třískové desky
ISO/TC 89/SC 3 Překližkové desky
ISO/TC 133 Systémy velikostí a označování oděvů
ISO/TC 136 Nábytek
ISO/TC 218 Dřevo
ISO/TC 219 Podlahové krytiny
ISO/TC 221 Geosyntetika
ISO/TC 296 Bambus a ratan

Podrobnější přehled aktivit CTN naleznete zde.

 
Více informací Vám rád poskytne:
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí oddělení certifikace systému managementu
telefon:  +420 543 426 735
mobil:    +420 608 150 122
e-mail:   gaja@tzu.cz;