Certifikáty    

V oblasti výrobkové certifikace působíme jako:
 • akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3044 (textilní a oděvní výrobky) 
 • autorizovaná osoba č. 219
   posuzování shody dle národní legislativy (stavební výrobky) 
 • notifikovaná osoba č. 1021 
   posuzování shody v rámci EU (stavební výrobky - geotextilie a geomembrány, podlahové krytiny; hračky, ochranné oděvy)

Povinnou certifikaci podstupují žadatelé (výrobci či dovozci), jejichž uvedení na trh je státem regulováno. Jedná se o tzv. stanovené výrobky, které musí být před uvedením na trh posouzeny z hlediska bezpečnosti. Povinnou certifikaci, tj. posouzení shody, provádí autorizované a notifikované osoby.

Nepovinná certifikace je dobrovolné hodnocení výrobků z hlediska jejich užitných vlastností. Nepovinou certifikaci podstupují z komerčního hlediska výrobci či dovozci, event.distributoři. Nepovinnou certifikaci provádí certifikační orgány pro výrobky.

Výsledky zkoušek z naší zkušebny můžete zhodnotit vystavením certifikátu s celoevropskou platností. K dispozici jsou Vám naši pracovníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi získanými při jednáních Notifikovaných Osob v rámci spolupráce mezi evropskými zeměmi. Získáte tak informace z první ruky.

Mezi naše nejčastější zákazníky patří velcí výrobci "stanovených" výrobků podléhajících na trhu EU povinnému posouzení shody, účastníci výběrových řízení, dovozci zboží ze zahraničí (zejména výrobků pro děti). Zařaďte se i Vy mezi naše zákazníky a získejte další výhody vyplývající z certifikace výrobků u nás. Budeme rádi když nás budete kontaktovat v případě dotazů.

Držitelé certifikátů jsou pravidelně zveřejňováni na našich www stránkách.

Kliknutím na obrázek si můžete zobrazit Osvědčení o akreditaci AZL, stáhnout ve formátu PDF je můžete zde: Osvědčení o akreditaci 2015.pdf a příloha OA 2015.pdf.