Certifikáty    
V oblasti výrobkové certifikace působíme jako:
  • akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3044 (textilní a oděvní výrobky) 
  • autorizovaná osoba č. 219 - posuzování shody dle národní legislativy (stavební výrobky) 
  • notifikovaná osoba/ oznámený subjekt č. 1021 - posuzování shody s předpisy EU (geotextilie a geomembrány, podlahové krytiny, hračky, ochranné oděvy)

Povinnou certifikaci podstupují výrobci či dovozci, kteří uvádějí trh výrobky potencionálně nebezpečné, které se řídí předpisy platnými pro společný trh EU. Jedná se o tzv. stanovené výrobky, které musí být před uvedením na trh posouzeny z hlediska bezpečnosti. Povinnou certifikaci, tj. posouzení shody, provádí autorizované a notifikované osoby/ oznámené subjekty.

Nepovinná certifikace je dobrovolné hodnocení výrobků z hlediska jejich užitných vlastností. Nepovinou certifikaci podstupují výrobci či dovozci, event. distributoři, kteří chtějí prokázat, že jejich výrobky splňují požadavky norem a požadavků zákazníků. Nepovinnou certifikaci provádí certifikační orgány pro výrobky.

Výsledky zkoušek z akreditované zkušebny můžete zhodnotit vystavením certifikátu s celoevropskou platností. K dispozici jsou Vám naši pracovníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi získanými při jednáních Notifikovaných osob v rámci spolupráce mezi evropskými zeměmi. Získáte tak informace z první ruky.

Mezi naše nejčastější zákazníky patří velcí výrobci "stanovených" výrobků podléhajících na trhu EU povinnému posouzení shody, účastníci výběrových řízení, dovozci zboží ze zahraničí (zejména výrobků pro děti). Zařaďte se i Vy mezi naše zákazníky a získejte další výhody vyplývající z certifikace výrobků u nás. Budeme rádi když nás budete kontaktovat v případě dotazů.

Podrobné informace o certifikaci budou žadatelům podány na vyžádání u vedoucí COV, včetně informací o řešení sporů a stížností.

Držitelé certifikátů jsou pravidelně zveřejňováni na našich stránkách ZDE.

Kliknutím na obrázek si můžete níže zobrazit Osvědčení o akreditaci COV:
Osvědčení o akreditaci 2021.pdf a příloha OA 2021.pdf.

Anglická verze osvědčení:
Osvědčení o akreditaci 2021 - AJ.pdf a příloha OA 2021 - AJ.pdf

Kontakt:
Ing. Svatava Horáčková, vedoucí certifikačního orgánu
telefon:  +420 543 426 719
mobil:    +420 775 778 474
e-mail:   horackova@tzu.cz