Certifikáty    

Vydané OS - Textil a prádelenství

  • OS 80-01-13 Praní - Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení
  • OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů
  • OS 80-03:2011 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla
  • OS 80-04:2015 Praní - Hodnocení kvality praní - Vliv praní na textilie
  • OS 80-05:2015 Praní - Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně
  • OS 80-14:2015 Vrchní oděvy - Kategorizace z hlediska účelu používání
  • OS 80-06:2015 Prádlo pro hotely a restaurace - Technické požadavky
     

Vydané OS - Nábytek

  • OS P 91-01:2015  Nábytek – Značení měkkých lehčených blokových polyuretanových pěn