Certifikáty    
Úvodní strana > Informace > aktuálně > Bezpečnostní prvky na certifikátech

Bezpečnostní prvky na certifikátech

Od 1. července loňského roku jsou všechny nově vydané certifikáty z oddělení COS a COV Textilního zkušebního ústavu opatřeny hologramem.
Tento bezpečnostní prvek má za úkol zamezit neoprávněným úpravám certifikátů a jejich falšování.
Hologram je potištěn logem a pořadovým číslem, které je evidováno v TZÚ. Jaký je jeho vzhled, můžete vidět níže.

Současně se od tohoto data mění vzhled vydávaných výrobkových certifikátů. Tyto budou vypadat obdobně jako certifikáty z oddělení Certifikace systémů managementu.  Vzorový certifikát můžete vidět na následujícím obrázku.

V případě, že budete mít pochybnosti o platnosti jakéhokoliv certifikátu vydaného v TZÚ, prosím, kontaktujte nás.

Pro výrobkové certifikáty Ing. Svatavu Horáčkovou (horackova(at)tzu.cz), tel: 543 426 718, pro certifikáty systémů řízení zase Ing. Lubora Tomeše (tomes(at)tzu.cz) nebo Ing. Lubomíra Prokopa (prokop(at)tzu.cz) na tel: 543 426 723.

.