Certifikáty    
Úvodní strana > Vzdělávání

Vzdělávání

Měnící se podmínky vyvolávají neustálou potřebu doplňovat profesní odborné znalosti všech pracovníků.

Každá organizace řeší své požadavky a potřeby v okamžiku, kdy nastanou. Proto je velmi důležité mít nástroj, který bude po ruce a bude schopen uspokojit nároky právě v oblasti vzdělávání.

Centrum dalšího vzdělávání TZÚ nabízí několik základních typů školení a také možnost "ušít školení firmě přímo na míru".

Pravidelně každý rok v jarních a podzimních měsících pořádáme řadu seminářů zaměřených na problematiku systému kvality, environmentu a BOZP, dále školení zaměřená na oblast textilu, oděvů a jejich údržby. Mezi nejžádanější školení patří  Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce a Zbožíznalství.

V tabulce níže naleznete seznam seminářů, které pořádáme. Rozkliknutím tlačítka zobrazíte detailnější informace.

Mimo tyto pravidelné akce nabízíme firemní semináře, které jsou organizovány na základě individuálních požadavků co do termínu i obsahu. Pro inspiraci Vám může posloužit katalog vzdělávacích kurzů.

Neopomíjíme také elektronické vzdělávání. Již několikátým rokem funguje e-learningový vzdělávací program e-LTex - Průvodce obchodováním s textilem a oděvy. Nově jsou k dispozici další moduly přístupů pro jednotlivce a podniky a také možnosti využití této aplikace pro podniky jak na internetu tak i intranetu. Informujte se o novinkách přímo na internetové adrese www.skolatextilu.cz nebo emailem na info(a)skolatextilu.cz .

Podrobnější o všech vzdělávacích aktivitách TZÚ je možné získat na emailu: halamova(a)tzu.cz .

Plán vzdělávání

V současné době pro Vás máme vypsané tato školení. Vzhledem k aktuální situaci jsme již vypsali podzimní školení.  Je možné se přihlásit i na firemní vzdělávání online, které pro Vás rádi připravíme na míru. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na halamova@tzu.cz. Organizační pokyny ke školením najdete ZDE.

Datum Oblast Téma Cena bez DPH
19.5.2020 Prádelenství, čistírenství Systém kontroly bio kontaminace v prádelnách (RABC) 3 250,-
15.9.2020 Systémy kvality ČSN EN ISO 45001: 2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití 3 250,-
16.9.2020 Prádelenství, čistírenství Zbožíznalství v prádelenské a čistírenské praxi 3 250,-
22.9.2020 Textil Jak na správné označování oděvů – povinné informace na etiketách dle právních předpisů 3 250,-
23.9.2020 Textil Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky 3 250,-
29.9.2020 Systémy kvality Interní auditor dle normy ČSN EN ISO 45001: 2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3 250,-
30.9.2020 Prádelenství, čistírenství Reklamace pro prádelenský sektor 3 250,-
1.10.2020 Textil Seminář Pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky – Kategorie 1 + údržba OOP 3 250,-
6.10.2020 Systémy kvality Manažer kvality QMS + EMS 3 250,-
7.10.2020 Systémy kvality Přechod organizace certifikované na požadavky na hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001: 2019 3 250,-
8.10.2020 Systémy kvality Interní auditor EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001: 2019 3 250,-
13.10.2020 Systémy kvality Interní auditor QMS/ EMS dle normy ISO 9001 a ISO 19011 3 250,-
14.10.2020 Systémy kvality Metrologie v praxi 2 950,-
4.11.2020 Textil Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce 3 250,-
5.11.2020 Textil Zbožíznalství 3 250,-
10.11.2020 Textil Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek 3 250,-
Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ, z.s. mají na semináře slevu 500 Kč.