Certifikáty    
2022

2021
 • ČAPKA, Radomír. Koronavirus nemá rád dřevěné plochy. Dřevařský magazín. 2021, 22(1-2), 2. ISSN 1338-371X.
 • ČAPKA, Radomír. Zkoušení nábytku: Nutnost nebo povinnost? Dřevařský magazín. 2021, 22(4), 3. ISSN 1338-371X.

2020

 • ŠVECOVÁ, L., NASADIL, P. Test ekologických plen: životní prostředí zatěžují téměř stejně jako ekologické. IDNES.cz [online]. MAFRA, a. s, 2020 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/test-pleny-cena-absorbce.A200220_141845_test_ven
 • Alena Capíková, Daniela Tesařová, Josef Hlavatý, Adam Ekielski, Pawan Kumar Mishra, "GC-FID and Olfactometry-Assisted Assessment of Odors from Polymeric Foams under Normal and Repeated-Use Conditions", Advances in Polymer Technology, vol. 2020, Article ID 4097414, 9 pages, 2020. Dostupné z: https://doi.org/10.1155/2020/4097414
 • 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" ELSE 2020 – eLearning sustainment for never-ending learning (BLA­GA, Mirela, Ion Razvan RADULESCU, Benny MANLANGIER, Petra DUFKOVÁ a Luis AL­MEIDA. DEDICATED E-LEARNING INSTRUMENT TO SUPPORT STEM KNOW­LEDGE BY MEANS OF SMART TEXTILES: eLearning sustainment for never-ending lear­ning. In: The 16th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest. Bucharest: Editura Universitara, 2020, s. 339–345. ISBN 10.12753/2066-026X-20-215. ISSN: 2066-026X).


2019


2018

 • ŠVECOVÁ, Lucie a Petr NASADIL. Nové zkušební přístroje určené k testování rukavic. E-ATOK Revue. 2018, XVII(4), 15-18.
 • CAPÍKOVÁ, Alena a Vítězslav GAJA. Zkušební zařízení pro testování odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání. Metrologie. 2018, (1), 11.
 • ŠVECOVÁ, Lucie a Petr NASADIL. Nové zkušební přístroje určené k testování rukavic. Forum Retail. 2018,(1).
 • JEŘÁBKOVÁ, Jitka. Co očekávat od sportovního oblečení pro amatéry? Svět textilu&obuvi. 2018, (3), 37.
 • DUFKOVÁ, Petra. Mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání - projekt EDTEX. Svět textilu&obuvi. 2018, 36.
 • JEŘÁBKOVÁ, E. -- TESAŘOVÁ, D. -- POLÁŠKOVÁ, H. Resistance of various materials and coatings used in wood constructions to growth of microorganisms. Wood Research. 2018, sv. 63, č. 6, s. 993-1002. http://www.woodresearch.sk/wr/201806/07.pdf
 • GAJA, Vítězslav, Alana CAPÍKOVÁ a Matěj ŠVEHLÍK. Vývoj nových deskových materiálů. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby. Martin (Slovenská republika): Alfaprint, s. r. o., 2018, XIX,(11), 6-9. ISSN 1338-317X.

2017

 • POLÁŠKOVÁ, H. -- TESAŘOVÁ, D. Evaluation of the Antimicrobial Activity of Water-Borne and Polyurethane Solvent-Borne Coating Materials for Wooden Furniture According to Common and Newly Invented Testing Methods. Lignocellulose. 2017. sv. 6, č. 1, s. 48--58. ISSN 2252-0287. URL: http://lignocellulose.sbu.ac.ir/
 • POLÁŠKOVÁ, H. -- TESAŘOVÁ, D. Evaluation of the antimicrobial activity of water-borne and polyurethane solvent-borne coating materials for woooden furniture according to common and newly invented testing methods. In Sborník X. konference pigmenty a pojiva. 1. vyd. Pardubice: CGEMAGAZÍN s.r.o, 2017, s. 80--89. ISBN 978-80-906269-2-8. URL: http://www.pigmentyapojiva.cz/

2016

 • BRUNECKÝ, P. -- GAJA, V. a kol. ČSN 91 0000.Nábytek - Termonologie. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, V edičním pláně 2016.
 • POLÁŠKOVÁ, H. -- TESAŘOVÁ, D. -- VACULOVÁ, L. -- DADAJOVÁ, P. -- NASADIL, P. -- JEŘÁBKOVÁ, E. -- KOUDELNÍČKOVÁ, V. Antimicrobial treatment of wooden furniture surface. In Woodcoatings Congress 2016 . 1. vyd. Hannover: Vincentz Network GmbH & Co. KG, 2016

2015

 • CAPÍKOVÁ, A. -- ČECH, P. -- TESAŘOVÁ, D. Emissions of VOC and Odors From Polyurethane Foams. In Production Engineering and Management 5th international Conference. 1. vyd. Lemgo (Germany): Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences,, 2015, s. 131--140. ISBN 978-3-941645-11-0.
 • GAJA, Vítězslav. Zdravé domy - Zdravý interiér 2015: Zásady navrhování sedacího nábytku pro čekací zóny ve veřejných interiérech. In: Zdravé domy - Zdravý interiér 2015. Fakulta architektúry STU v Bratislave: Nakladateľstvo STU Bratislava, 2015, s. 34-39. ISBN 978-80-227-4359-4.
 • KOTRADYOVÁ, Veronika a kol. Dizajn s ohladom na človeka: Humanizácia mikroprostredia. 1.
 • Poli, R. Colleoni, C. Calvimontes, A. Polaskova, H. Dutschk, V. Rosace, G. Innovative sol–gel route in neutral hydroalcoholic condition to obtain antibacterial cotton finishing by zinc precursor. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2015, 74(1), 151-160
 • PROKOPOVÁ, H. -- GAJA,V. ČSN 911570.Nábytek - Matrace pro lůžka - Základní ustanovení a rozměry. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015.
 • PROKOPOVÁ, H. -- GAJA,V. – SEDLÁK, R. OS P 91-01.Nábytek – Značení měkkých lehčených blokových polyuretanových pěn. Textilní zkušební ústav, s. p., Brno: Centrum technické normalizace, 2015

2014

 • Benešovský, B. Polášková, H. Classification of thermoregulatory properties of outdoor clothing in standards and technical reports, Vlákna a Textil. 2014, 3, 11-13. ISSN 1335-0617.
 • GAJA, Vítězslav. Jak funguje systém veřejného připomínkování návrhů technických norem? In: Dřevařský magazín 10/2014,70. ISSN 1338-371X
 • Gaja, "Increasing User Comfort for Public Seating - User Interaction with Materials", In: Advanced Materials Research, Vols. 1025-1026, pp. 809-813, Sep. 2014, ISSN 10226680
 • GAJA, Vítězslav. Matrace pro kvalitní spánek. Sociální Služby: Odborný časopis. V Táboře: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2014, XVI.(říjen 2014): s.19. ISSN 1803-7348.
 • Polášková, H. Hrubanová, M. Nasadil, P. a kol. Mikrobiální kontaminace textilních předmětů kulturního dědictví. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Metodické centrum konzervace/Technické muzeum v Brně, 2014, 114-117, ISBN 978-80-87896-08-2
 • TESAŘOVÁ, D. -- GAJA, V. ČSN 91 0270.Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

2013

 • ČECH, P. -- KINDL, P. -- CAPÍKOVÁ, A. -- CHUMCHALOVÁ, D. -- FRYDRYCHOVSKÝ, J. Porovnání vybraných potahových textilií používaných při výrobě čalouněného nábytku z hlediska olfaktometrického posouzení a emisí těkavých organických sloučenin (VOC). In: Trendy v nábytkářství a bydlení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 254--260. ISBN 978-80-7375-756-4.
 • CAPÍKOVÁ, A. Variabilní mobilní obytné kontejnery. In: Stavební partner. 2013. č. 3, s. 26--29. ISSN 1805-5958. URL: http://partnerstvi-stavebnictvi.msdk.cz/e-casopis-stavebni-partner/
 • CAPÍKOVÁ, A. Variabilní mobilní obytné kontejnery a jejich využití. In Interiér 2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 21--23. ISBN 978-80-227-4042-5.
 • Gaja, Vítězslav, Zvyšování uživatelského komfortu sedacího nábytku pro veřejné čekací prostory v interakci se zvoleným materiálem. In: SilvaNet – Woodnet 2013. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 78--79. ISBN 978-80-7375-903-2.
 • GAJA, V. Haptické vlastnosti materiálů v závislosti na kontaktní komfort při sezení ve veřejných čekacích prostorech. In: Trendy v nábytkářství a bydlení 2013 : 22.-23. května 2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 120-124. ISBN 978-80-7375-756-4.
 • Gaja, Vítězslav. Intimní zóna ve vztahu na komfort pro sedací nábytek užívaný v čekacích prostorech veřejného interiéru. In: Interiér 2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 43--45. ISBN 978-80-227-4042-5.

2012

 • CAPÍKOVÁ, A. Dřevěné dekorační akustické panely. In SilvaNet-WoodNet 2012. 1. vyd. Zemědělská 1, Brno, 613 00: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 79--80. ISBN 978-80-7375-653-6.
 • ČECH, P. -- KINDL, P. -- CAPÍKOVÁ, A. -- FRYDRYCHOVSKÝ, J. -- CHUMCHALOVÁ, D. Olfaktometrické posouzení zvolených typů potahových textilií používaných při výrobě čalouněného nábytku. In SilvaNet-WoodNet 2012. 1. vyd. Zemědělská 1, Brno, 613 00: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 81--82. ISBN 978-80-7375-653-6.
 • Gaja, Vítězslav, Behaviorální výzkum jako prostředek při navrhování nábytku pro veřejné čekací prosotry. In: SilvaNet-WoodNet 2012. 1. vyd. Zemědělská 1, Brno, 613 00: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 105--106. ISBN 978-80-7375-653-6.
 • Ráheľ, J. Polášková, H. Jonášová, E. et al. DBD plasma assisted silver functionalization of surgical meshes. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Springer, 2012. s. 417-429, ISBN 978-94-007-2909-4.

2011

 • CAPÍKOVÁ, A. Vývoj metodiky zkoušení lůžkového nábytku jako podkladu pro hodnotovou analýzu. In SilvaNet - WoodNet 2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, 613 00, 2011, s. 105--106. ISBN 978-80-7375-567-6.
 • Gaja, Vítězslav, Moderní trendy nábytku pro veřejné čekací prostory. In SilvaNet - WoodNet 2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, 613 00, 2011, s. 111--112. ISBN 978-80-7375-567-6.
 • Gaja, Vítězslav -- Kořený, Adam, Advantages of CNC technology in public waiting room furniture. In: Woodworking techniques. 1. vyd. Prague, Czech University of Life sciences Prague: Czech university of Life Sciences Prague, University Zagreb, 2011, s. 80--84. ISBN 978-80-213-2182-3.

2010

 • Ráheľ, J. Polášková, H. Ševela, O. et al. Basic bio-physical properties of zeolite compounds used for the arterial hemorrhage control. Contributed Papers of the 5th Seminar in New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava : Library and Publishing Centre Comenius University, 2010. s. 51-54, ISBN 978-80-89186-62-4.

2009

 • Ráheľ, J. Procházka, V. Erben, D. Ševela, O. Polášková, H. Plasma assisted preparation of chitosan-based materials and their applications. Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava : Comenius University Bratislava, 2009. s. 35-38, ISBN 978-80-89186-45-7.