Certifikáty    

Certifikace prádelen podle Oborových specifikací
"Praní - Odborné ošetření prádla"

Stavební, technologické, hygienické a personální požadavky na průmyslové prádelny stanoví Oborové specifikace (OS) vydané Textilním zkušebním ústavem ve spolupráci s Asociací prádelen a čistíren (APaČ). Oborové specifikace navazují na dříve uplatňované Zásady pro odborné ošetření prádla. Zatím jsou vydány:

  • OS 80-01 Praní - Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
  • OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů
  • OS 80-03 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla

Prádelny, které uvedly požadavky oborových specifikací do praxe, mohou požádat o propůjčení certifikátu Asociace prádelen a čistíren. Pravidla pro certifikační řízení stanoví Směrnice pro certifikaci.

Další informace získáte na stránkách  Asociace prádelen a čistíren.

Oborové specifikace pro odborné ošetření prádla lze chápat jako odbornou nadstavbu nad obecnými systémy řízení.

Při zavádění požadavků Oborových specifikací do praxe nabízíme pro poradenské činnosti pracovníky se zkušenostmi se systémy v provozech prádelen i pronajímatelů prádla.

Jako akreditovaný certifikační orgán pro systémy řízení kvality podle normy ISO 9001 pro oblast údržby a pronájmu prádla Vám pomůžeme při završení Vašeho systému řízení kvality certifikátem. Viz ČSN EN ISO 9001 - systémy managementu kvality QMS.

Pro provozy řešící problematiku environmentálního managementu zpracujeme hodnocení výchozího stavu environmentálního chování.
Náš akreditovaný certifikační orgán nabízí služby při certifikaci systémů environmentálního managementu podle ISO 14001  pro oblast údržby a pronájmu prádla (viz ČSN EN ISO 14001 - systémy environmentálního managementu EMS).

Při výběrových řízeních na údržbu a pronájem prádla pro zdravotnická a potravinářská zařízení je též možno se prezentovat certifikací kontrolního systému biokontaminace - RABC - podle ČSN EN 14065 (viz Certifikace kontrolního systému biokontaminace - RABC)

Dokumenty k certifikaci prádelen (ZDE). 

 Kontakt:
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D. 
Vedoucí oddělení certifikace systému managementu
telefon: +420 543 426 735
mobil: +420 608 150 122
fax: +420 543 423 590
e-mail: gaja(a)tzu.cz