Certifikáty    

Filozofií Textilního zkušebního ústavu je poskytování komplexních služeb pro zákazníka.

Proto nabízíme také služby, které nejsou často využívané, ale naši zákazníci je potřebují.

Do této skupinky služeb patří kalibrace zařízení, informování o správném značení textilních výrobků uváděných na trh, na kterém spolupracujeme se spolkem SOTEX GINETEX CZ, z.s., a také řešení reklamačních sporů.

Jsme připraveni Vám pomoci konzultací, názornou ukázkou či přímo poskytnutou službou.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této problematiky, prosím, kontaktujte osoby zodpovědné vždy za danou oblast.