Certifikáty    

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Požadavky

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na systém řízení a efektivní realizaci v organizacích byly zpracovány normy systému managementu kvality řady ISO 9000. Normy jsou rozčleněny na:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Požadavky
  V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

 

 • ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality
  V normě ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu kvality, než poskytuje ISO 9001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace. Využívá se při snaze vrcholového vedení překročit požadavky ISO 9001 a dosáhnout neustálého zvyšování výkonnosti organizace.

 

 • ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
  V normě ISO 9000 jsou uvedeny základní principy systému managementu kvality a terminologie systému managementu kvality. Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu kvality a jejich vzájemných vazeb.

 

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
 • získávání a poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garantování stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
 • vstupem do EU - kompatibilita systému managementu kvality s praxí v zemích EU, rychlé přizpůsobení českých výrobců požadavkům vstupu do EU.


Dokumenty ke stažení:


Kontakt:
Ing. Vítězslav Gaja
vedoucí certifikačního orgánu
telefon: +420 543 426 725
mobil:    +420 608 150 122
fax:       +420 543 423 590
e-mail:   gaja(a)tzu.czcos(a)tzu.cz