Certifikáty    

Projekt DIDACTEX probíhá od března 2008 do konce roku 2009 v rámci Národního programu výzkumu II, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním řešitelem je Masarykova univerzita, konkrétně její pedagogická fakulta a TZÚ je jeho spoluřešitelem. Projekt byl zaměřen na vývoj a pilotní odzkoušení metodik pro tvorbu a používání didaktických prostředků, stimulujících zájem žáků základních škol o kariéru výzkumného pracovníka. Jako pilotní odvětví, na kterém byla celá metodika vyzkoušena, byl zvolen textilní průmysl. TZÚ se spolupodílel na zpracovávání zajímavých oblastí textilního zkušebnictví, technologií a aplikací do podoby vhodné k nasazení ve školské praxi.

V rámci projektu vznikla mimo metodických materiálů, určených zejména pro učitele ZŠ, také celá řada konkrétních výukových materiálů pro přímé nasazení ve výuce na ZŠ. Mimo jiné byly vytvořeny pracovní listy k aktivitám, při kterých žáci mohou ve školních podmínkách měřit a hodnotit parametry textilních materiálů způsoby analogickými těm, které známe ze zkušebních norem. Dalším zajímavým výstupem projektu jsou sady textilních vzorků a náměty na jejich využití ve výuce zejména v nejnižších ročnících ZŠ. Vznikly také multimediální výukové pomůcky - videonahrávky experimentů s textilem, obohacené o atraktivní motivační hrané pasáže a e-learningový modul.

Věříme, že výstupy projektu, zpracované přístupnou a atraktivní formou, napomohou k většímu zájmu absolventů základních škol o kariéru výzkumného pracovníka, a to třeba právě v textilní oblasti. Ostatně - udělejte si vlastní názor sami při listování webovými stránkami projektu na www.didactex.cz.