Certifikáty    
Úvodní strana > Informace > aktuálně > Nařízení EP o novém značení textilních vláken

Nařízení EP o novém značení textilních vláken

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

V Úředním věstníku EU ze dne 18. října 2011 bylo zveřejněno výše uvedené nařízení, které je výsledkem revize tří směrnic. Vzhledem k tomu, že nařízení je přímo aplikovatelné a neponechává prostor pro rozdílné provedení ze strany jednotlivých členských států, povede ke snížení legislativní zátěže tím, že zjednoduší a zrychlí legislativní proces týkající se schvalování a zavádění nových druhů textilních vláken, ale i k upřesnění označování textilních výrobků materiálovým složením v rámci celého Společenství. V neposlední řadě by mělo podpořit inovace v odvětví textilního a oděvního průmyslu.

Účinnost nařízení je od 8. května 2012. Textilní výrobky, které splňují směrnici 2008/121/ES a byly uvedeny na trh před 8. květnem 2012, mohou být na trh dodávány až do 9. listopadu 2014.

Celé závazné znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 včetně oficiálně publikovaných otázek a odpovědí (FAQ) k Nařízení naleznete na stránkách Evropské komise.

Příslušnou jazykovou verzi nařízení si můžete stáhnout zde.

Aktuální otázky a odpovědi k výkladu Nařízení přeložené do českého jazyka dle výkladu ze dne 16-4-2015
Často kladené otázky k textilnímu nařízení 1007.doc
FAQ on Regulation 1007-2011 ver 27-03-2015.pdf

Návod k používání, vytvořený Evropskou komisí k podpoře jednotnému přístuku kontrolních orgánů v EU, je k dispozici na stránkách MPO.