Certifikáty    
Testování virové filtrační účinnosti v TZÚ

Testování virové filtrační účinnosti v TZÚ

Vzhledem k zájmu o zkoušení filtrační účinnosti výrobků proti průchodu nejen bakterií, ale i virů zavedlo TZÚ metodu stanovení virové filtrační účinnost (VFE). Postup vychází z normy ČSN EN ISO 14683 (BFE – bakteriální filtrační účinnost). Naše metoda oproti BFE využívá jako testovací organismus nikoli bakterii, ale bakteriofág Phi-X 174, což umožňuje ověřit schopnost materiálu zachytit infekční agens virového původu. Metoda je vhodná pro testování různých druhů tkaných i netkaných textilií pro výrobu obličejových roušek i jiných textilních materiálů.