Certifikáty    

Textilní zkušební ústav je členem následujících oborových organizací a asociací:

Č.

Organizace

Web

1

 Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

 www.medtechnik.cz        

2

 Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

 www.atok.cz

3

 Asociace prádelen a čistíren

 www.apac.cz

4

 Asociace autorizovaných a akreditovaných organizací

 www.aaaocz.cz

5

 Clutex, klastr technických textilií

 www.clutex.cz

6

 Cech čalouníků a dekoratérů

 www.cech-cal.eu

7

 CQS – sdružení pro certifikaci systémů

 www.cqs.cz

8

 ČTPT – česká technologická platforma pro textil

 www.ctpt.cz

9

 International Geosynthetics Society

 www.igs.cz

10

 Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků

 www.scov.cz

11

 Klastr českých nábytkářů

 www.furniturecluster.cz

12

 European Network of Textile Research Organizations 

 www.textranet.net

13

 EUROLAB CZ

 www.eurolab.cz