Certifikáty    
Projekt Výzkumné centrum práškových nanomateriálů

Nanomateriály

V rámci tohoto národního projektu bylo vybudováno a funguje Centrum výzkumu práškových nanomateriálů se sídlem v Olomouci. Centrum se zabývá produkcí a výzkumem práškových nanomateriálů zejména na bázi oxidů železa a možnostmi jejich využití v celé řadě průmyslových odvětví (medicína, čištění vod, textil,...).

Projekt bude zakončen v roce 2009.

http://nanocentrum.upol.cz