Certifikáty    
Naše zkušební laboratoř zajišťuje ověření jak mechanických vlastností nábytku, tak i vlastností povrchových úprav a čalouněného nábytku podle platných národních, evropských a mezinárodních norem. Zkoušení nábytku slouží k ověření dosažených užitných vlastností a bezpečnosti při používání uživatelem. Velmi důležitou vlastností nábytku je jeho bezpečnost při užívání. Každý, kdo uvádí výrobek na trh, má zákonnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky (§ 3 zákona č. 102/2001 Sb.). Ověření bezpečnosti nábytku a jeho užitných vlastností je důležité nejen u vývoje nového výrobku, uvádění na trh, ale také při plnění smluvních závazků v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu.
Nezajištění a neověření bezpečnostních a užitných vlastností výrobku již před uvedením na trh tak může znamenat velké riziko nejen pro výrobce, ale především pro koncového uživatele. Zkoušky prováděné naší zkušební laboratoří vám pomohou zajistit požadovanou kvalitu a bezpečnost výrobku, více info na stránkách www.zkusebnanabytku.cz


Máte-li dotaz k našim službám, kontaktujte nás prosím.
Ing. Vítězslav Gaja, PhD.
Tel: +420 543 426 735; +420 608 150 121; gaja@tzu.cz