Certifikáty    

Od 1. května 2011 uvádí Textilní zkušební ústav na trh novou značku, jejíž význam ocení zejména cíloví zákazníci.

Jedná se o značku TZÚ mikrobiologicky prověřeno, která názorně a jednoduchou formo informuje spotřebitele (odběratele) o tom, že antimikrobiální vlastnosti výrobku byly ověřeny Akreditovanou zkušební laboratoří TZÚ a výrobek splňuje požadavky technických předpisů. Rádi bychom touto formou odlišili výrobky, které antimikrobiální úpravy opravdu mají a jsou funkční, od těch, které tuto informaci pouze hlásají.

Každý výrobek, který splní požadavky souvisejících technických předpisů, pak bude označen touto značkou s jedinečným číslem. Aby byla zachována vypovídající hodnota této značky, bude každé 3 roky ověřeno, že výrobky takto označené mají stabilní kvalitativní charakteristiky, a proto bude proveden kontrolní test.

V tuto chvíli se zákazníci mohou těšit na celou řadu výrobků, které již testováním prošly a budou tedy označeny. Zákazníkům to pak umožní vybírat výrobky ověřené a tudíž i kvalitní.

Tato nová značka je již druhou v sérii certifikačních označení, která vydává TZÚ. Tou první je tzv. certifikační značka, která je již na trhu známá a spotřebitelé i obchodníci ji mohou nalézt na řadě výrobků, zejména ložního prádla.