Certifikáty    

TZÚ je členem dvou klastrů. Klastry jsou regionální odvětvové seskupení podniků, které si navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Přímá spolupráce s výrobními podniky nám zde dává možnost účasti v zajímavých výzkumných a vývojových projektech, stejně jako napomáhá při rozšiřování zkušebních metod a pořizování potřebných přístrojů. Obohacující je ale  i vzájemná spolupráce mezi členy klastru z pohledu různě zaměřených organizací - jako jsou například výzkumné ústavy, univerzity nebo výrobní podniky. Zpětná vazba a kontakt s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu nám umožňují udržet se v pozici špičkového pracoviště uznávané autority na poli zkoušení a certifikace výrobků.

 

Klastr technických textilií Clutex 

TZÚ je zakládajícím členem klastru Clutex. Ten svoji činnost zahájil již v červenci roku 2006 a v současné době se rozjíždějí nové projekty v rámci již IV výzvy projektového období 2017-2020.

Logo Clutex malé

Posláním klastru Clutex je koordinace a spolupráce aktivit mezi výrobci textilu, výrobci textilních technologií, výrobci strojů a organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem. Cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, zajištění inovací vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických materiálů včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě.

Klastr Clutex byl za svoji aktivitu několikrát oceněn - například v roce 2007 jako Klastr roku nebo jako nejlepší klastr programovacího období 2006-2008.

V rámci kolektivního výzkumu je TZÚ v současné době hlavním řešitelem projektu MUFTEX – Multifunkční textilie pro speciální aplikace. Výstupem projektu bude 7 funkčních vzorků textilií včetně kolekce sportovního oblečení, 2 ověřené technologie pro nehořlavé úpravy textilií a software pro predikci tepelného komfortu v extrémních klimatických podmínkách.

Další informace o tomto klastru naleznete na www.clutex.cz 

 

Klastr českých nábytkářů

Jsme členem Klastru od roku 2010 a podílíme se na výzkumných projektech zaměřených na povrchové úpravy dřeva, hořlavost nábytku, recyklace surovin atd… Významnou měrou spolupracujeme jak s univerzitami, tak s českými výrobci nábytku. V roce 2013 zahajujeme nové projektové období jehož cílem bude vývoj nových materiálů.Klastr českých nábytkářů, družstvo

 

Další informace o tomto klastru naleznete www.furniturecluster.cz