Certifikáty    

TZÚ je členem několika klastrů. Přímá spolupráce s výrobními podniky nám zde dává možnost účasti v zajímavých výzkumných a vývojových projektech, stejně jako napomáhá při rozšiřování zkušebních metod a pořizování potřebných přístrojů. Obohacující je ale  i vzájemná spolupráce mezi členy klastru z pohledu různě zaměřených organizací - jako jsou například výzkumné ústavy, univerzity nebo výrobní podniky. Zpětná vazba a kontakt s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu nám umožňují udržet se v pozici špičkového pracoviště uznávané autority na poli zkoušení a certifikace výrobků. V neposlední řadě stojí za zmínku naše spolupráce s Technickým muzeem a Moravskou galerií v Brně, jejímž cílem je vývoj metod pro konzervátory/restaurátory textilu a ochrana předmětů kulturního dědictví.

Textilní zkušební ústav má členství v těchto klastrech:

Klastr Clutex 

TZÚ je zakládajícím členem klastru Clutex. Ten svoji činnost zahájil již v červenci roku 2006 a v současné době se rozjíždějí nové projekty v rámci nového projektového období. 
Logo Clutex malé

Posláním klastru Clutex je koordinace a spolupráce aktivit mezi výrobci textilu, výrobci textilních technologií, výrobci strojů a organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem. Cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, zajištění inovací vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických materiálů včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě.

 

Klastr Clutex byl za svoji aktivitu několikrát oceněn - například v roce 2007 jako Klastr roku nebo jako nejlepší klastr programovacího období 2006-2008.

 

Další informace o tomto klastru naleznete na www.clutex.cz 

 

Klastr Ceitec Bioinformatics 

Klastr Ceitec zahájil svoji činnost v listopadu roku 2006 v Brně a TZÚ se stal jeho členem v počátku roku 2007. Logo Ceitec

Posláním klastru je sloužit jako platforma posilující rozvoj bioinformatiky a podporovat propojení vědecké a komerční sféry v regionu. TZU usiluje o svoje zapojení do řešené problematiky z hlediska aplikací pro textilní zdravotnické prostředky a využití spolupráce k podpoře současných řešených projektů zaměřených na aplikovaný výzkum.

 

Další informace o tomto klastru naleznete na www.ceitec-cluster.cz

 

 

Klastr českých nábytkářů

Jsme členem Klastru od roku 2010 a podílíme se na výzkumných projektech zaměřených na povrchové úpravy dřeva, hořlavost nábytku, recyklace surovin atd… Významnou měrou spolupracujeme jak s univerzitami, tak s českými výrobci nábytku. V roce 2013 zahajujeme nové projektové období jehož cílem bude vývoj nových materiálů.Klastr českých nábytkářů, družstvo

 

Další informace o tomto klastru naleznete www.furniturecluster.cz