Certifikáty    
Naše akreditovaná zkušební laboratoř provádí hodnocení odolnosti porti hoření u čalouněného nábytku podle níže uvedených norem:

ČSN EN 1021 -1 Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta
Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení zápalnosti kombinací materiálů, jako např. potahů a výplní používaných v čalouněném sedacím nábytku, který je vystaven doutnající cigaretě jako zdroji zapálení.
Zkouška hodnotí pouze zápalnost kombinací materiálů používaných v čalouněném sedacím nábytku a nikoli zápalnost hotových kusů nábytku, které tyto materiály obsahují.

ČSN EN 1021 -2 Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky
Tato evropská norma patří do skupiny norem týkajících se vznětlivosti čalouněného nábytku pomocí různých zdrojů vznícení. Zdrojem vznícení, který se používá v této evropské normě, je plynový plamen srovnatelný s plamenem zápalky. Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení zápalnosti kombinací materiálů, jako např. potahů a výplní používaných v čalouněném sedacím nábytku, který je vystaven malému plameni jako zdroji zapálení. Zkouška hodnotí pouze zápalnost kombinací materiálů používaných v čalouněném sedacím nábytku a nikoli zápalnost hotových kusů nábytku, které tyto materiály obsahují.

ČSN EN 597-1 Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení zápalnosti matrací, čalouněných roštů postelí a matracových chráničů, které jsou vystaveny doutnající cigaretě jako zdroji zapálení.

ČSN EN 597-2  Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky
Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postelí, které jsou vystaveny plynovému plameni jako zdroji zapálení.
 
Hraničkový test dle BS 5852 – část 4 (zdroj 4, 5, 6 a 7)