Certifikáty    
> Klastry > Co je to klastr?

Co je to klastr?

Klastr je ...
  
... regionální odvětvové seskupení podniků, které si navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
 
Jedná se o podniky:
 • z oblasti výroby, obchodu a služeb i na mezinárodní úrovni, 
 • specializovaných dodavatelů, 
 • poskytovatelů služeb, 
 • v příbuzných oborech, 
 • přidružených institucí a organizací.

Základní znaky klastru:
 • seskupení společností podnikajících přímo či subdodavatelsky v jednom oboru, 
 • vzájemná konkurence společností, ale zároveň vzájemná spolupráce, 
 • koncentrace v jednom regionu.

Hlavní funkce klastru:
 • podpora ekonomického růstu, 
 • zvýšení konkurenceschopnosti, 
 • podpora inovací.

Více informací o programu 1.4 Klastry z OPPP 2004-2006 naleznete na internetových stránkách implementační agentury CzechInvest na nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.