Certifikáty    

Hořlavost hraček
Hračky se zkouší podle normy podobné EN ISO 6941 a 6941 a jsou popsány v normě ČSN EN 71-2 (94 3095). Norma stanoví kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech hračkách a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny slabému zdroji zapálení.
Metody zkoušení se týkají hraček, které jsou považovány za nejnebezpečnější:

  • hračky nošené na hlavě: vousy, kníry, paruky atd. vyrobené z vlasů, vlasových textilií nebo podobných materiálů; lisované a textilní masky; kapuce, čelenky apod.; splývavé prvky hraček nošených na hlavě, ne však papírové klobouky dodávané obvykle v soupravách pro večírky
  • převlekové kostýmy a hračky, které dítě nosí na sobě při hře
  • hračky, do kterých může dítě vlézt
  • měkce vycpané hračky (zvířata, panenky apod.) s vlasovým, nebo textilním povrchem

1. Příprava vzorků před zkouškou
Vzorky před zkouškou hořlavosti mohou být dále upraveny běžným užíváním tzn. praním dle ČSN EN ISO 12138 (80 0808), nebo ČSN EN ISO 10 528 (80 0836) nebo čištěním dle ČSN EN ISO 3175-1,2 (80 0809). V případě že jsou výrobky určeny pro několikanásobnou údržbu, nebo namočeny do vody v případě styku výrobku s vodou dle ISO 7771 . 
Po usušení jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056).
Velikost zkušebního vzorku je pro plošné textilie určené pro hračky, do kterých se vstupuje 610 mm x 100 mm, pro měkce vycpané hračky velikost musí být větší než 150mm.

Pro provedení zkoušek hořlavosti potřebujeme minimálně 3 ks zkoušeného výrobku - ať je to hračka či kostým. 

2. Podstata zkoušky
Zkoušky se provádí plynovým hořákem definovaným normou a plyn tvoří propan anebo butan komerční kvality, výška plamene 20 až 40 mm. Definovaný plamen (velikost a směr) ze specifikovaného hořáku působí na plochu anebo spodní hranu textilních zkušebních vzorků umístěných ve svislé nebo v nakloněné poloze. V případě stanovení rychlosti hoření se zaznamená doba šíření plamene v sekundách potřebné k tomu, aby přední část plamene přešla mezi značkovacími nitěmi umístěnými nad povrchem zkušebního vzorku ve třech vzdálenostech od zapalovacího plamene.

3. Vyjádření výsledků
Jestliže se působením zkušebního plamene nepodaří vzorek zapálit anebo nedojde-li k přerušení první značkovací nitě, je rychlost šíření plamene rovna nule.
Jestliže materiál začne hořet, dojde k přerušení první značkovací nitě, ale plamen zhasne před přerušením druhé značkovací nitě, je zkoušený materiál považován za samozhášivý.
Jestliže dojde k přerušení druhé značkovací nitě, zaznamená se čas a vypočte se rychlost šíření plamene v mm/s. Výsledná hodnota se zaokrouhlí na celé mm/s.

Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.