Certifikáty    

Nemocnice a celá řada zdravotnických zařízení spotřebovávají každý den desítky tun textilu, který podstupuje údržbu. Aby textilie toto zatížení vydržely, je třeba, aby byly dostatečné kvalitativní úrovně. V případě, že nemají vhodné parametry, dochází k jejich narušení a následně k trhání. Zničené prádlo se pak dostane do TZÚ k posouzení soudním znalcem. 
Právě obdobné zkušenosti nás přivedly k přípravě "Katalogu textilií pro zdravotnictví“.

Jedná se o metodický materiál pro nákup prádla, služeb prádelny nebo komplexního servisu zdravotnického prádla. Tento dokument sumarizuje dlouholeté zkušenosti z oblasti řešení obdobných potíží. Přesným definováním požadavků se Vám podaří předejít mnoha nemilým situacím a také výrazně snížit náklady na zabezpečení Vašeho zařízení prádlem.