Certifikáty    

Ověřování a zhodnocování dosažených vlastností je důležitý pro každý nábytek nově vyvyjený  nebo již dostupný na společném trhu. Naše laboratoř se zaměřuje na užitné vlastnosti nábytku z pohledu povrchové úpravy, antibakteriálnosti povrchu, oddolnosti proti hoření atd. 

Pro zákzníky nabízíme následující zkoušky:

Povrchové úpravy

 • ČSN EN ISO 2813 Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
 • ČSN EN 13722 Nábytek - Stanovení lesku povrchu
 • ČSN 673098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
 • ČSN EN 12720+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin
 • ČSN EN 12721+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla
 • ČSN EN 12722+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla
 • ČSN P CEN/TS 16611 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
 • ČSN EN 16094 Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému 
 • ČSN EN 15185 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru
 • ČSN 910276 Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru
 • ČSN EN 438-2 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností, čl. 30

Antibakteriálnost povrchů

 • JIS Z 28 Antibacterial Products-Test for Antibacterial Activity and Efficacy01 (Test antimikrobiální účinnosti antibakteriálně upravených povrchů)
 • ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces (Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích)
 • ČSN EN 15457 Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
 • ČSN EN ISO 846 metoda A, B Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů 
 • ČSN EN ISO 846 metoda C Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů
 • ČSN EN ISO 20645 Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou
  ČSN EN ISO 20743 Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
 • AATCC 100 Assessment of Antibacterial Finishes on Textile Materials (Hodnocení antibakteriálních úprav na textilních materiálech)
 • AATCC 147 Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials (Antibakteriální hodnocení aktivity textilních materiálů)
 • ČSN EN 14119 Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub

Odolnost proti hoření

 • ČSN EN 1021-1 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – doutnající cigareta 
 • ČSN EN 1021-2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky
 • ČSN EN 597-1 Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta
 • ČSN EN 597-2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky
 • Hraničkový test dle BS 5852 – část 4 (zdroj 4, 5, 6 a 7)

Potahové materiály

 • ČSN EN 14465 Textilie – Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení; příloha A Odolnost v oděru – Zjišťování poškození vzorku; příloha B Zjišťování stálobarevnosti při pokapání vodou
 • ČSN EN ISO 13934-1 Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
 • ČSN EN ISO 13937-3 Textilie – Vlastnosti plošných textilií při dotržení – Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)
 • ČSN EN ISO 13936-2 Textilie – Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu – Část 2: Metoda se stanoveným zatížením
 • ČSN EN ISO 13938-1 Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlaku – Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
 • ČSN EN ISO 12945-2 Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
 • ČSN EN ISO 12947-2 Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku
 • ČSN EN ISO 105-B02 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou
 • ČSN EN ISO 105-X12 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálobarevnost v otěru
 • ČSN EN ISO 105-E01 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E01: Stálobarevnost ve vodě
 • ČSN EN ISO 105-C06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní
 • ČSN EN ISO 105-D01 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu
 • ČSN EN ISO 5077 Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení