Certifikáty    

Stěžejní normou, která se vztahuje ke zdravotnickému textilu a oděvům či textilním výrobkům do čistých prostor je ČSN EN 13795. Ta definuje celou řadu zkoušek, které prověřují kvalitu a zejména bezpečnost používaných prostředků.
Nejzásadnějšími zkouškami, které jsou pro ověření kvality potřebné provést jsou penetrace mikroorganismů za sucha, za mokra a dále měření odletků částic (linting).

V průběhu roku 2008 jsme pořídili přístroje, které měří penetraci mikroorganismů za sucha (viz. foto)

a zařízení pro penetraci mikroorganismů za mokra (viz. foto)

Posledním přírůstkem pro oblast zdravotnických prostředků je přístroj pro měření odletků částic (linting).

 

Všechna výše zmíněná zařízení byla pořízena za podpory Evropské unie prostředníctvím klastru Clutex, více na www.clutex.cz

Naše mikrobiologická laboratoř dále provádí zkoušky antibakteriálních vlastností, fungicidního efektu a mikrobiologické prověrky prádelen.
Seznam zkušebních mikrobiologických metod naleznete zde... 

Podrobnosti o používaných metodách, termínech a cenách poskytne:

Mgr. Markéta Hrubanová
tel.: 543 426 720
e-mail: hrubanova@tzu.cz