Certifikáty    

Základní testování obličejových roušek je postaveno na požadavcích normy ČSN EN 14683+AC. Laboratoře TZÚ testují 3 základní parametry obličejových roušek, požadované touto normou - bakteriální filtrační účinnost (BFE), prodýchatelnost a mikrobiologickou čistotu (bioburden).

Bakteriální filtrační účinnost (BFE) je testována na základě průchodu částic aerosolu s průměrnou velikostí
3 ± 0,3 µm vytvořeného ze suspenze testovacího kmene bakterie Staphylococcus aureus. Na základě záchytu částic aerosolu v šestistupňovém kaskádovém impaktoru je stanovena bakteriální filtrační účinnost jako poměr počtu kolonií S. aureus po průchodu rouškou a počtu kolonií v kontrolách bez bariéry.

Prodýchatelnost roušek je stanovována na základě hodnot diferenciálního tlaku mezi dvěma povrchovými vrstvami roušky, a to na 5 vzorcích a 5 různých místech.

Mikrobiologická čistota je stanovována jako počet kolonií bakterií, hub a kvasinek v minimálně 5 vzorcích z různých částí originálního balení roušek.

Tyto základní 3 testy jsou prováděny u jednorázových roušek z netkaných textilií.

U opakovaně použitelných prostředků k ochraně nosu a úst se dle TNI CWA 17553 testuje filtrační účinnost a prodýchatelnost. Opakovaně použitelné obličejové roušky či jiné pomůcky k ochraně nosu a úst si musí zachovat požadované vlastnosti i po 5 cyklech praní dle návodu k použití.