Certifikáty    
> Skupiny výrobků > Ochranné oděvy a ostatní OOP

Ochranné oděvy a ostatní OOP 

Ochranné oděvy patří mezi stanovené výrobky podle zákona 22/1997 Sb. v aktuálním znění. Pro potřeby certifikace a ověření shody Vám vyzkoušíme všechny potřebné parametry v souladu s evropskými normami tak, aby jste je mohli bez obav uvádět na trh. TZÚ vystupuje jako Notifikovaná osoba č. 1021, podrobnější informace o certifikaci ochranných oděvů a ochranných pomůcek naleznete na našich stránkách.