Certifikáty    
Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků - SOTEX připravilo pro zlepšení informovanosti spotřebitelů další piktogramy — symboly, jenž deklarují vlastnosti oděvních výrobků. Jsou to grafická vyjádření ověřené kvality a doporučení vhodného způsobu užití textilních a oděvních výrobků. Když je čeští výrobci přijmou, když přijmou pravidla pro jejich používání, tak o ně budou obohaceny české textilní a oděvní výrobky nejen na domácích, ale i zahraničních trzích.

Podrobné informace o piktogramech si můžete prohlédnout na stránkách SOTEX