Certifikáty    

V současné době existuje na trhu velká nejednotnost, co se týká označení velikostí oděvů. To je způsobeno především tím, že různé státy mají různé technické normy a zvyklosti v označování textilních výrobků a technické normy EU jsou v této oblasti poměrně nové. Kromě toho je náš trh tak malý, že se většímu výrobci, jak tuzemskému tak i zahraničnímu, nevyplatí zhotovovat oblečení jen pro české zákazníky. Výsledkem je, že se v českých obchodech objevují tuzemské oděvy s naším obvyklým značením jen od menších výrobců. Větší výrobci, kteří jsou orientováni na export, prodávají souběhy se značením cílové země, a k tomu přistupují dovážené výrobky se značením obvyklým v zemi, kde byly nakoupeny nebo kam byla určena velká většina konfekční zakázky. Také doporučované velikostní piktogramy, které by představovaly pro kupující cennou informaci, se objevují u oděvů velice zřídka.

Názorným příkladem současného stavu je odlišné označení velikostí u oděvů pro ženy: Země                                                                       Označení velikosti
Německo, Holandsko                                                       38
Belgie                                                                                   40
Francie                                                                                 38 nebo 40
Itálie                                                                                      44
Portugalsko, Španělsko                                                   44/46
Spojené království                                                              12 (v palcích).

Tato rozdílnost vedla evropské státy k vytvoření normy, která by značení sjednotila. V roce 2004 byla vydána evropská norma EN 13402-3 Size designation of clothes - Part 3: Measurements and intervals, která u nás vyšla česky v srpnu 2005 jako ČSN EN 13402-3  Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly

Norma zavádí velikostní systém, který má být použit pro sestavení standardních velikostí oděvů. Velikost postavy je definována řadami primárních a sekundárních rozměrů. Norma je členěna do kategorií pro muže, ženy, chlapce, dívky a děti. Pro jednotlivé kategorie jsou v normě uvedeny tabulky rozměrů s příslušnými intervaly a rozsahy. Například kategorie mužů zahrnuje následující tabulky:
- výška postavy;
- vztah mezi obvodem hrudníku a obvodem pasu;
- vztah mezi obvodem krku a obvodem hrudníku;
- vztah mezi délkou paže a výškou postavy;
- délka chodidla;
- obvod ruky;
- obvod hlavy.

Norma obsahuje také kapitolu, která se zabývá písmennými kódy, podle kterých je velikost oděvu označována písmenem nebo skupinou písmen. Základem písmenného kódu je obvod hrudníku a průměrná výška nebo speciálně zvolená výška.
Kliknutím na níže umístěný obrázek se zobrazí ukázky tabulek s příslušnými rozměry k jednotlivým velikostem.

Význam kódů:
XXS      Velmi velmi malý 
XS         Velmi malý 
S            Malý 
M           Střední 
 L           Velký 
XL         Velmi velký 
XXL       Velmi velmi velký 
3XL       Velmi velmi velmi velký 

 

V příloze normy jsou ukázky piktogramů, které je možné umístit na oděv např. na visačce, a jednoduchými obrázky s vyznačenými velikostmi usnadnit zákazníkovi výběr potřebné velikosti oděvu. Pokud zná zákazník svoje tělesné rozměry, může si snadno podle těchto piktogramů vybrat oblečení pro svoji velikost. 

Předpokládá se, že norma EN 13402-3 vydaná na evropské úrovni vnese řád do dosavadního nepřehledného označování velikostí oblečení, jelikož uvedenou normu byli povinni převzít všichni členové CEN (Evropského výboru pro normalizaci): Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Za naši republiku se jednání při vytváření společných technických norem pro textil a oděvy účastní Textilní zkušební ústav v Brně.

Evropská norma stejně jako národní normy členů CEN, do kterých byla převzata, je nezávazná, je ale žádoucí, aby se v zájmu jednotného značení velikostí dodržovala.

Českou verzi normy si můžete objednat na www.cni.cz.