Certifikáty    

Symboly údržby mají za sebou více jak půlstoletí používání zejména v Evropě. V novém tisíciletí začali o jejich užívání uvažovat i Americe, Japonsku, Indii, Jižní Africe a jinde. Zjistili, že vyžitím symbolů se snadněji překonávají jazykové bariery na globálním trhu. Využívají výhod známosti symbolů na Evropském trhu, o kterou se ale zasloužili jejich autoři.
Ti vytvořili GINETEX, Mezinárodní organizaci pro označování výrobků symboly údržby, která zavedla v polovině padesátých let minulého století systém označování výrobků symboly údržby. Nejprve systém zahrnoval jen praní a žehlení a později se přizpůsoboval vývoji v textilním průmyslu novým materiálům a technologiím. Prvním symbolem používaným pro bělení byl prázdný trojúhelník s písmeny Cl uvnitř, který vymezoval možnost použití chloru pro bělení a desinfekci. 


GINETEX jako majitel ochranné známky symbolů údržby dal oprávnění k zavedení symbolů do systému mezinárodních norem ISO. Následně byla v roce 1991 vydána norma ISO 3758. V dubnu roku 2005 byla norma revidována a několik zemí včetně USA vyjádřili přání uvést možnosti dalšího způsobu bělení, zvláště bělení oxidačními prostředky. Proto místo použití dalších písmen uvnitř trojúhelníku, bylo rozhodnuto vypustit písmena Cl a ponechat prázdný trojúhelník pro bělení chlorem a přidat dvě čáry pro bělení oxidačními prostředky.


Současně tvůrci této verze se obávali, aby prázdný přeškrtnutý trojúhelník nebyl vnímán pouze jako zákaz bělení chlorem a navrhli použití plného přeškrtnutého trojúhelníku k označení zákazu bělení všemi prostředky.

Od listopadu roku 2012 tedy platí, že pro zákaz bělení všemi bělicími prostředky bude používán symbol - prázdný trojúhelník s křížem sv. Ondřeje.