Certifikáty    

Značení textilních výrobků uvedených na trh vychází ze zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Podle tohoto zákona musí být výrobky označeny:

  • názvem výrobku;
  • jménem výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele;
  • materiálovým složením, které nebývá vždy provedeno správně, a proto jsou dále uvedeny podrobnější informace;
  • velikostí, případně rozměry, které zatím bývají pro danou velikost rozdílné, protože jednotné evropské značení velikostí se teprve začíná používat;
  • dalšími údaji, které jsou nutné pro správné používání nebo údržbu výrobku. Některé z nich musí být uvedeny, ale zákonné předpisy neuvádějí, jak mají vypadat. 


Další nejsou povinné, ale pomáhají spotřebiteli orientovat se v široké nabídce textilu: