Certifikáty    
Elektrostatické vlastnosti textilií a podlahových krytin jsou důležité zejména z bezpečnostních důvodů - pro zajištění prevence případného výbuchu způsobeného elektrostatickým nábojem. Dalším důvodem je to, že elektrostatický náboj přitahuje drobné částice, čímž dochází ke zvýšenému znečišťování prostředí s kontrolovanou atmosférou - tzv. čistých prostředí.
 
Mezi základní výrobkové skupiny, u kterých se zkouší elektrostatické vlastnosti, patří:
 
 
Elektrostatické vlastnosti textilií na ochranné oděvy zkoušíme podle ČSN EN 1149-1 (83 2845), kde jsou specifikovány požadavky na povrchový měrný odpor. Vnitřní měrný odpor ochranných oděvů zase specifikuje ČSN EN 1149-2 (83 2845)
Pro podlahové krytiny se používají normy ČSN EN 1081 (91 7866) a pro textilní podlahové krytiny ISO 10965.
 
V jednotlivých výrobkových skupinách naleznete detailní popis zkoušky, včetně potřebné velikosti vzorku. Pokud potřebujete některé informace upřesnit, nebo řešíte individuální požadavek, odpovědní pracovníci Vám rádi vše vysvětlí.
 
Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.