Certifikáty    

Člověk nebo lidský organismus je citlivý na různé podněty. Mohou to být podněty např. chemické. Každý člověk nosí oděv, který obsahuje celou řadu chemických látek. Oděvy prošly od prvopočátku výroby řadou procesů, při kterých přicházel materiál do styku s chemickými látkami. Nejvíce při zušlechťovacích operacích jako  bělení, barvení, potiskování, a finálních úpravách, např. nesráživých, nemačkavých, nežehlivých, protižmolkových, antibakteriálních, protimolových, atd.

Některé z chemických látek používaných při výrobě textilu mohou být dost agresivní chemikálie – alkálie, kyseliny, karcinogeny, těžké kovy, pesticidy … proto je nutné výrobky před uvedením na trh zkontrolovat, zda nebezpečné chemikálie používané při výrobě byly odstraněny, nebo nepřekračují povolené limity.

Mezi  nejčastější zkoušky zdravotní nezávadnosti patří:

  • Obsah volného a hydrolýzou uvolněného formaldehydu
  • pH vodného výluhu
  • Obsah extrahovatelných těžkých kovů
  • Obsah migrujících prvků
  • Obsah organo(alkyl) cíničitých sloučenin (dibutylcín-DBT, tributylcín-TBT)
  • Obsah pesticidů
  • Obsah chlorovaných pesticidů
  • Odolnost vybarvení proti nežádoucímu působení potu a slin 
  • Obsah primárních aromatických aminů

Výsledkem těchto zkoušek jsou číselné hodnoty nalezených sloučenin v materiálu. Každá z těchto sloučenin má svou určitou povolenou mez, která ještě není lidskému organismu nebezpečná. Je nutné porovnat, zda výsledek nepřekračuje povolenou hraniční hodnotu.

Pokud potřebujete některé informace upřesnit, nebo řešíte individuální požadavek, odpovědní pracovníci Vám rádi vše vysvětlí.

Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.