Certifikáty    
Nejběžnější stanovovanou fyzikálně mechanickou veličinou je pevnost. Pevnost je také nejdůležitější vlastností z hlediska bezpečnostních charakteristik. Zjišťuje se na trhacím přístroji, tzv. Dynamometru.
Na zkušební vzorek se působí tahovou silou a udávají se hodnoty deformačních veličin. K jejímu stanovení se používají různé metody vycházející zejména ze zkoušeného tělesa. Pevnost se zkouší na délkových  textiliích metodami jednotlivých vláken, nebo jejich svazků. Plošné textilie - oděvní, bytové, textilie na OOP a technický textil zkoušíme proužkovou metodou Strip nebo Grab, kuličkou, protlakem přes membránu a celou řadou dalších metod podle platných norem.
 
Mezi základní výrobkové skupiny, u kterých se zkouší pevnost a tažnost patří:
 
V jednotlivých výrobkových skupinách naleznete detailní popis zkoušky, včetně potřebné velikosti vzorku. Pokud potřebujete některé informace upřesnit, nebo řešíte individuální požadavek, odpovědní pracovníci Vám rádi vše vysvětlí.
 
 
Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.