Certifikáty    
> Oblasti zkoušení > Pevnost a tažnost

Pevnost a tažnost

 

Nejběžnější stanovovanou fyzikálně mechanickou veličinou je pevnost. Pevnost je také nejdůležitější vlastností z hlediska bezpečnostních charakteristik. Zjišťuje se na trhacím přístroji, tzv. Dynamometru.
Na zkušební vzorek se působí tahovou silou a udávají se hodnoty deformačních veličin. K jejímu stanovení se používají různé metody vycházející zejména ze zkoušeného tělesa. Pevnost se zkouší na délkových  textiliích metodami jednotlivých vláken, nebo jejich svazků. Plošné textilie - oděvní, bytové, textilie na OOP a technický textil zkoušíme proužkovou metodou Strip nebo Grab, kuličkou, protlakem přes membránu a celou řadou dalších metod podle platných norem.
 
Mezi základní výrobkové skupiny, u kterých se zkouší pevnost a tažnost patří:
 
V jednotlivých výrobkových skupinách naleznete detailní popis zkoušky, včetně potřebné velikosti vzorku. Pokud potřebujete některé informace upřesnit, nebo řešíte individuální požadavek, odpovědní pracovníci Vám rádi vše vysvětlí.
 
Prosím, kontaktujte je na níže uvedených telefoních číslech, nebo e-mailem:
 
Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.