Certifikáty    

Textil a materiály z něj vyrobené jsou nedílnou součástí našeho života. Pojem textil neznamená pouze to, co máme právě na sobě. Mezi textilní materiály patří potahy sedacího nábytku, (ať už doma, v práci nebo v dopravních prostředcích), záclony, závěsy, stolní textil, koupelnový textil, koberce, ale také třeba i textilní tapety.

Při práci či používání textilních výrobků mohou nastat případy, kdy potřebujeme zjistit, z čeho je materiál vyroben. Může se jednat o spotřebitele, prodejce, výrobce, ale i o kontrolní orgán.

Zjišťování materiálového složení můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny a to kvalitativní a kvantitativní.

Kvalitativním zjišťováním – analýzou vzorku zjistíme pouze o jaký druh, nebo v případě směsových materiálů, jaké druhy se jedná. Kvalitativní materiálové složení vždy předchází tomu kvantitativnímu. Výsledkem je pouze zjištění jednotlivých druhů vláken.

Kvantitativní stanovení je rozbor materiálu dle přesně stanovených procesů, který se řídí dokumentem s názvem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. Kvantitativním materiálovým složením se zjistí přesné procentuální zastoupení vláken ve výrobku.

Text Nařízení  a řadu důležitých informací, týkajících se označování textilních výrobků při jejich uvádění na trh, můžete najít na tomto odkazu.

Zjišťování materiálového složení můžeme rozdělit na dva hlavní postupy:


Na výše uvedených odkazech naleznete detailní popis analýz, včetně potřebné velikosti vzorku. Pokud potřebujete některé informace upřesnit, nebo řešíte individuální požadavek, odpovědní pracovníci Vám rádi vše vysvětlí.

Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.